ไม่มีภาพข่าว

คุณสุจิน โฮ้เต้กิ้ม (ร้านอาหารลำพู 1 )

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คุณสุจิน โฮ้เต้กิ้ม (ร้านอาหารลำพู 1) บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บริจาค ชุดอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำชุดอาหารแห้ง จำนวน 224 ชุด มาบริจาคให้แก่ผู้ป่วย เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี โดยมี นางจิตนา นาคพิน  พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท แม่มาลี โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ บริษัท แม่มาลี โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่หน่วยส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์จรูญ ชาสวัสดิ์ นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ และ นายแพทย์ทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ระดับชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านเรือนไทยปากน้ำ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร้านเรือนไทยปากน้ำ โดยคุณประสาร หนูบุญ บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองมณีภัณฑ์ บริจาคห้องพิเศษ

28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.ห้างทองมณีภัณฑ์ โดยคุณวงศ์รัตน์ คุณเจริญศรี สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น นายแพทย์สมศักดิ์ นิลพงศ์ โฆษกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมราย “แหลงข่าวเช้านี้” ในประเด็น “63 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และความพร้อมด้านสาธารณสุขช่วงเทศกาล”  เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงาน 63 ปี โรงพยาบาล และการเตรียมความพร้อม การดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ ปริมาณสำรองโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัททักษิณปาล์ม(2521) จำกัด บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด คุณสม แซ่โค้ว

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น.บริษัททักษิณปาล์ม(2521) จำกัด , บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด และคุณสม แซ่โค้ว ร่วม บริจาคเงิน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สมทบทุนจัดกสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัทเพชรศรีวิชัย ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ห้างเพชรทองก้องไพศาล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.ห้างเพชรทองก้องไพศาล โดยคุณวัฒนา คุณดารารัตน์ พงศ์มานะวุฒิ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณศรีเพ็ญ คุณนภดล ศรีภัทรา และ คุณอุไรรัตน์ ศรีภัทรา บุตรสาว บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ ร่วมรายกาย “แหลงข่าวเช้านี้” 63 ปี โรงพยาบาล

28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ นิลพงศ์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการ       “แหลงข่าวเช้านี้”ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “63 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีคู่เมืองคนดี ” ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ความเป็นมาของโรงพยาบาลอดีตถึงปัจจุบัน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และเชิญชวนร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องพิเศษ  อ่านต่อ

Total 162 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next »