ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิไลออนส์สากล Lions Clubs International Foundation (LCIF)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. มูลนิธิไลออนส์สากล Lions Clubs International Foundation (LCIFบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,350,000 บาท แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (PICU) โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมไดมอนด์


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี  นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ป่าน ขัมภลิขิต นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้”  ช่วงสาสุข พบประชาชน ในประเด็นหัวข้อ “ศัลยกรรมความงามจำเป็นหรือไม่” เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงผลกระทบจากการทำศัลยกรรมตกแต่ง ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

อาจารย์บุญเรือง คุณพ่อถวิล ทิพยธรรม และ บุตรธิดา บริจาคห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. อาจารย์บุญเรือง ทิพยธรรม  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคมมหาราชินี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รตอ.จำลอง คุณสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นรตอ.จำลอง คุณสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์ โดยคุณธงธน คุณสธนธร สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้” ในประเด็น “รู้ทัน ห่างไกล ไข้หวัดใหญ่” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ให้ระมัดระวังโรคที่มักจะพบมากในช่วงหน้าฝน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยคุณอดิศักดิ์  คุณวรรณี  ลิมสถายุรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

Total 176 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next »