ไม่มีภาพข่าว

แผนปฏิบัติการรณรงค์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนคอตีบ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2558

แผนปฏิบัติการรณรงค์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนคอตีบ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี มีทะเบียนบ้าน หรือทำงานในพื้นที่ ม.2 ต.มะขามเตี้ย ส่วนผู้ที่อยู่นอกเหนือเขตกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ารับวัคซีน ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน (กรุณานำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาด้วย)

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอนงค์ ศิริรักษ์ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณอนงค์ ศิริรักษ์ บริจาคเงิน 500,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

แผนกกายภาพบำบัด จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ วันที่ 20 มกราคม 2558

แผนกกายภาพบำบัด จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ประกอบด้วยกิจกรรม - บริการตรวจประเมินและให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีกายภาพบำบัด - ชมบอร์ด วีดีโอ แจกแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัด ณ แผนกกายภาพบำบัด อาคารหน่วย-เนย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวิจิตรข้าราชการบำนาญบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. คุณวิจิตร จุลมณีโชติ อดีตสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับคุณวรจิต จุลมณีโชติ บุตรชาย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ และในโอกาสนี้คุณวิจิตร ได้ฝากขอเชิญชวนข้าราชการบำนาญและข้าราชการทั่วไปร่วมกันบริจาคสมทบทุนด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งคุณวิจิตรก็เป็นอดีตข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก โครงการ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" ครั้งที่ 2

ลำดับที่ 1 เรื่อง แก้วตาดวงใจแก้ไขซึมเศร้าได้ เจ้าของผลงาน คุณรัชจณา สิงห์ทอง (จิตเวช) ลำดับที่ 2 เรื่อง หัวอกแม่หัวใจเรา เจ้าของผลงาน คุณนุสรา หวัดคล้าย (PICU) ลำดับที่ 3 เรื่อง วินาทีชีวิต เจ้าของผลงาน คุณพิมพ์ทิพย์ ชูมีบุญ (CCU) รางวัลชมเชย เรื่อง พิชิตเหาจากใจพี่นะดวงแข เจ้าของผลงาน คุณสุชาดา รัตน์เกล้า (อายุรกรรมหญิง2) เรื่อง เธอคือส่วนที่ขาด เจ้าของผลงาน คุณกิ่งกนก จำนงค์ (อายุรกรรมหญิง1) เรื่อง ยาฆ่าเชื้อ เจ้าของผลงาน คุณจันจิรา เพชรรอด (ศัลยกรรมหญิง1)

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เรื่องประทับใจที่เกิดในการทำงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนอยากร่วมทำความดี เรียนรู้ชื่นชมผู้อื่น และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ผลงานเรื่องเล่าที่ส่งเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ 1. เรื่อง Role model เจ้าของผลงาน คุณสุดารัตน์ ทิพย์พินิจ (ศัลยกรรมชาย4) 2. เรื่อง ความประทับใจที่ใสซื่อ เจ้าของผลงาน คุณเสาวลักษณ์ สุทธิเกิด (หน่วยเนย) 3. เรื่อง วินาทีชีวิต เจ้าของผลงาน คุณพิมพ์ทิพย์ ชูมีบุญ (CCU) 4. เรื่อง แก้วตาดวงใจแก้ไขซึมเศร้าได้ เจ้าของผลงาน คุณรัชจณา สิงห์ทอง (จิตเวช) 5. เรื่อง น้องแก้มของแม่ เจ้าของผลงาน คุณจิตาพร สาลึพงษ์ไชย (ICU ศัลยกรรม) 6. เรื่อง พิชิตเหาจากใจพี่นะดวงแข เจ้าของผลงาน คุณสุชาดา รัตน์เกล้า (อายุรกรรมหญิง2) 7. เรื่อง The experience on my duty to taking care of foreign patien เจ้าของผลงาน คุณพนิดา ศรีแก้ว(ICU อายุรกรรม) 8. เรื่อง เธอคือส่วนที่ขาด เจ้าของผลงาน คุณกิ่งกนก จำนงค์ (อายุรกรรมหญิง1) 9. เรื่อง หัวอกแม่หัวใจเรา เจ้าของผลงาน คุณนุสรา หวัดคล้าย (PICU) 10. เรื่อง ยาฆ่าเชื้อ เจ้าของผลงาน คุณจันจิรา เพชรรอด (ศัลยกรรมหญิง1)

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 จัดกิจกรรมสำหรับเด็กภายในหอผู้ป่วย ในวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 8.00-12.00 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดเวทีการแสดงของนักศึกษาพยาบาล การเล่นเกมชิงรางวัล และการแจกของขวัญให้เด็กๆ ที่นอนป่วยทุกเตียงภายในหอผู้ป่วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ภายในหอผู้ป่วย ได้รับความสุข ความสนุกสนาน และมีกำลังใจในการรักษาตัวต่อไป

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน นิทรรศการ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นหน้าลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ (15 ตุลาคม 2557) คุณดิเรก ศรีรักษา ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่าน คุณวัจนา ศรีศิริกุลวัฒนะ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยไตเทียม เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ

Total 113 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »