ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์ โดยคุณธงธน คุณสธนธร สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้” ในประเด็น “รู้ทัน ห่างไกล ไข้หวัดใหญ่” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ให้ระมัดระวังโรคที่มักจะพบมากในช่วงหน้าฝน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยคุณอดิศักดิ์  คุณวรรณี  ลิมสถายุรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

เฟื่องฟูแอร์&อิเลคทริเคิลสมุยบริจาคเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.เฟื่องฟูแอร์&อิเลคทริเคิลสมุย ศิษย์เก่า ส.ธ. รุ่นปี พ.ศ.2535 ศิษย์เก่าธิดาแม่พระ รุ่นปี พ.ศ.2532 พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 25,500 บาท แก่หน่วยงานเปลอาคารผู้ป่วยนอก โดยมี   นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านอาหารรุ่งตาปี ซีฟู้ด บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ร้านอาหารรุ่งตาปี ซีฟู้ด โดยคุณไสว คุณสุดใจ วงศ์วรชาติ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

สโมสรไลออนส์ศรีสุราษฎร์ ปีบริหาร 2558 – 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.  สโมสรไลออนส์ศรีสุราษฎร์ ปีบริหาร 2558 – 2559 บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านย่งสิก บริจาคเงิน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ร้านย่งสิก โดยคุณเรืองศักดิ์ หวังมุทิตากุล บริจาคเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุจิน โฮ้เต้กิ้ม (ร้านอาหารลำพู 1 )

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คุณสุจิน โฮ้เต้กิ้ม (ร้านอาหารลำพู 1) บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี บริจาค ชุดอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำชุดอาหารแห้ง จำนวน 224 ชุด มาบริจาคให้แก่ผู้ป่วย เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี โดยมี นางจิตนา นาคพิน  พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท แม่มาลี โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ บริษัท แม่มาลี โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่หน่วยส่องกล้อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์จรูญ ชาสวัสดิ์ นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ และ นายแพทย์ทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ระดับชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

Total 169 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 Next »