ไม่มีภาพข่าว

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ"

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ" ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคใต้ (เขต ๑๑,๑๒) วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถลงทะเบียนผ่านระบบประชุมออนไลน์ได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/imeeting/

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ"

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ" ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคใต้ (เขต ๑๑,๑๒) วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถลงทะเบียนผ่านระบบประชุมออนไลน์ได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/imeeting/

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 700,000 บาท แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณบุญทิพย์ คุณวิไล คุณเมลาวรรณ สุขผล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. คุณบุญทิพย์ คุณวิไล คุณเมลาวรรณ สุขผล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 20,000 บาท แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โดยมีคุณเสาวลักษณ์ คล้ายอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์การแพทย์ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รวมพลังสองสโมสรโรตารีบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณจักรกริช ศรีภัทรา นายกสโมสร และ คุณนิภาพรรณ แซ่เลี้ยง นายกสโมสรโรตารีศรีตาปี ร่วมกับบริษัทห้างร้าน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,135,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล มอบให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกรรมวันเด็กประจำปี 2557

วันนี้ (10 มกราคม 2557) เวลา 10.00 น. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันเด็ก ขึ้นภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กป่วยโรคเรื้อรังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็กเหมือนเด็กปรกติทั่วไป ในกิจกรรมจัดให้เด็กจับฉลากของขวัญ เกมส์นันทนาการต่างๆ และร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ์ กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบตุ๊กตาเป็นของขวัญให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ/พิธีมอบรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น และทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556

วันนี้ ( 2 มกราคม 2557 ) เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น และทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 โดยนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้มอบรางวัล จากนั้น นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวอวยพรปีใหม่แด่ผู้อำนวยการ ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้อวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา จากนั้นตัวแทนกลุ่มงานต่างๆได้มอบของขวัญให้แก่ผู้อำนวยการและร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับใบรับรองมาตรฐานสุขศึกษา

จากการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับใบรับรองมาตรฐานสุขศึกษา จาก น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเวที มหกรรมวิชาการ “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย” ครั้งที่ 4 “Good Health Literracy Starts Hear” ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 โดยนางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เป็นผู้รับมอบแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมอินทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

นายแพทย์จักรกฤช สุวรรณเทพ ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้

วันนี้ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.03 น. นายแพทย์จักรกฤช สุวรรณเทพ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมสนทนาสดในรายการแหลงข่าวเช้านี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ร่วมสนทนา พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์จักรกฤช สุวรรณเทพ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ร.ต.ต.วิสุทธิ์ แจวทอง รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 ในประเด็น “สัญจร ปลอดภัย ปีใหม่ 2557” โดยนายแพทย์จักรกฤช สุวรรณเทพ ได้แจ้งว่ายอดผู้เสียชีวิตจากปีที่แล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ กรณีเรียกใช้บริการ 1669 ให้ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์สามารถโทรแจ้งอาการของผู้บาดเจ็บ เช่น การตอบสนองของผู้บาดเจ็บ มีผู้บาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมรับผู้ป่วย นายแพทย์จักรกฤช สุวรรณเทพ ได้ฝากถึงการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ว่าให้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

เดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ชมรมกรีฑาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี “RUN FOR HEALTH”เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ มาออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและบุคลากร โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้จัดให้มีการเต้นแอร์โรบิค การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ มีเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน และร่วมลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

  อ่านต่อ

Total 81 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9