ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ “โรคเมอร์ส” (Mers-Cov)

                วันนี้(19 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคเมอร์ส  ณ ห้องประชุมชัยบุรี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณณรงค์ วงษ์วานิช บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 4 มิถุนายน 2558  เวลา 10.00 น. คุณณรงค์ วงษ์วานิช บริจาคเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษโดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ.ร้านณรงค์ศิลป์วานิช อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสมสุข ชาญสมุทธ บริจาคเตียงผู้ป่วย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. คุณสมสุข ชาญสมุทธ บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง มูลค่า 40,000 บาท แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอาภรณ์ คุณละม่อม วลัยรัตน์ บริจาคเงินจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00น. คุณอาภรณ์ คุณละม่อม วลัยรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณกิตติ ตู้บรรเทิง (ร้านยาเภสัช ม.อ.) บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. คุณกิตติ คุณทัตพิชา คุณกุลนรี คุณภูรี ตู้บรรเทิง (ร้านยาเภสัช ม.อ.)  บริจาคเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษโดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และนายแพทย์เสรีภาพ แซ่อึ้ง นายแพทย์ชำนาญการสาขาโรคระบบทางเดินอาหารเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล และคุณกานต์สินี โอภาสรังสรรค์ บริจาคกล้องจุลทรรศน์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. คุณณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล และคุณกานต์สินี โอภาสรังสรรค์

 

บริจาคกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 57,000 บาท แก่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2558 เวลา 09.00 น คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงิน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รณรงค์วันไตโลกและสัปดาห์การลดบริโภคเค็ม

        เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2558   เวลา 8.00 – 12.00 .  นายแพทย์อดิเกียรติ    เอี่ยมวรนิรันคร์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติเป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการ  รวมพลัง   ลดโรคไต  ไม่กินเค็ม”  เนื่องในวันไตโลก   และสัปดาห์ลดเค็มประจำปี  2558  วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต   แก่ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว  และมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมุ้งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน   ตระหนักถึงภัยอันตรายของการบริโภคเค็ม   โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เช่น กิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะ กิจกรรมการทายปริมาณโซเดี่ยม  ตอบคำถามโรคไต - โรคความดัน  เกมส์ จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมวิภาวดี  อาคารโภชนาการ   ชั้น  4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 850,000 บาท แก่หอผู้ป่วยหนัก ICU โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะพยาบาล เป็นผู้รับมอบ 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณปวเรศ บุญสินสุข บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. คุณปวเรศ บุญสินสุข และ โรธนา บุญสินสุข บุตรเขยและบุตรสาว แพทย์วีณา เคาวางกูร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบเงิน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ พร้อมด้วย คุณเพียงใจ นวนหนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

Total 127 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next »