ไม่มีภาพข่าว

บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณศรีเพ็ญ คุณนภดล ศรีภัทรา และ คุณอุไรรัตน์ ศรีภัทรา บุตรสาว บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ ร่วมรายกาย “แหลงข่าวเช้านี้” 63 ปี โรงพยาบาล

28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ นิลพงศ์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการ       “แหลงข่าวเช้านี้”ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “63 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีคู่เมืองคนดี ” ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ความเป็นมาของโรงพยาบาลอดีตถึงปัจจุบัน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และเชิญชวนร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องพิเศษ  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้” ในหัวข้อ “เทคโนเลยีรักษามะเร็งตับ”

28 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายแพย์จรูญ ชาสวัสดิ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอยุรกรรม ระดับเชี่ยวชาญ ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “เทคโนโลยีรักษามะเร็งตับ” ซึ่งประเทศไทยพบว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและเจ็บป่วยเรื้อรังจนเป็นสาเหตุการตายก่อนวันอันควรสูงเป็นอันดับ 1 ปัจจุบัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีวิธีการรักษามะเร็งตับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตยืนยาวขึ้น


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณพรรณี ปิ่นแก้ว

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. คุณพรรณี ปิ่นแก้ว บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท แก่หอผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟู โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกานดา แซ่ลิ่ว บริจาคเงิน

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. คุณสุกานดา แซ่ลิ่ว บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ดญ.ธัญชนก ดช.ธนกฤต เอียดปลื้ม บริจาคเคื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ดญ.ธัญชนก ดช.ธนกฤต เอียดปลื้ม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท ซึ่งเป็นเงินออมของน้องทั้งคู่ มอบให้แก่ศูนย์ธารทิพย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเฉลา บุญมาก บริจาคห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คุณเฉลา บุญมาก พร้อมคณะ บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

“รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปรัชญ์ โฆสรัสวดี อายุรแพทย์ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ในหัวข้อ “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน” เพื่อร่วมรณรงค์การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และให้ความรู้แก่วัยรุ่น และ เยาวชน เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โครงการจัดตั้งเครือข่าย อสม.ฟ้าใส

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่าย อสม.ฟ้าใส แก่ อสม.ในเขตอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเฝ้าระวังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน ชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน โดยมีนายแพทย์สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

Total 154 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »