ไม่มีภาพข่าว

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก

เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2557) เป็นวันไตโลก กลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ไต กินอยู่อย่างไรไตแข็งแรง” ขึ้นโดยใช้ส่วนหย่อมหน้าอาคารผู้ป่วยนอก เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งคัดกรองผู้ป่วย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คืนหัวใจความเป็นมนุษย์ หยุดความรุนแรงต่อทุกชีวิต

เมื่อวานนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 16.00 น. เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับพันคน พร้อมกันที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงจุดยืนไม่เอาการใช้ความรุนแรงในแผ่นดินและร่วมยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามงานและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ ที่ 11

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ประชุมติดตามงานและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ ที่11 ในหัวข้อ การจัดบริการร่วมในเขตบริการสุขภาพการให้บริการ(Quality of service)เช่น ลดระยะเวลารอคอย การบริหารจัดการร่วม(Quality of management)ในเขตบริการสุขภาพ(ด้านกำลังคน,การเงิน) คุณภาพการดูแลรักษา(Quality of care)เช่น Best practice model ของเขตบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ธารน้ำใจจาก คุณสุมล คุณเผ่าพันธุ์ จงขจรพงษ์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. คุณสุมล คุณเผ่าพันธุ์ จงขจรพงษ์ บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการกิจการของโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ"

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ" ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคใต้ (เขต ๑๑,๑๒) วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถลงทะเบียนผ่านระบบประชุมออนไลน์ได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/imeeting/

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ"

ประชุมมหกรรมเครือข่ายภาคใต้ "เครือข่ายไร้รอยต่อ ถักทอบริการ" ภายใต้โครงการประชุมวิชาการ การเชื่อมต่อเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีปัญหาในภาคใต้ (เขต ๑๑,๑๒) วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถลงทะเบียนผ่านระบบประชุมออนไลน์ได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/imeeting/

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 700,000 บาท แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณบุญทิพย์ คุณวิไล คุณเมลาวรรณ สุขผล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. คุณบุญทิพย์ คุณวิไล คุณเมลาวรรณ สุขผล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 20,000 บาท แก่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โดยมีคุณเสาวลักษณ์ คล้ายอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์การแพทย์ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รวมพลังสองสโมสรโรตารีบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณจักรกริช ศรีภัทรา นายกสโมสร และ คุณนิภาพรรณ แซ่เลี้ยง นายกสโมสรโรตารีศรีตาปี ร่วมกับบริษัทห้างร้าน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,135,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล มอบให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกรรมวันเด็กประจำปี 2557

วันนี้ (10 มกราคม 2557) เวลา 10.00 น. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันเด็ก ขึ้นภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กป่วยโรคเรื้อรังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันเด็กเหมือนเด็กปรกติทั่วไป ในกิจกรรมจัดให้เด็กจับฉลากของขวัญ เกมส์นันทนาการต่างๆ และร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ์ กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบตุ๊กตาเป็นของขวัญให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ

Total 85 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9