ไม่มีภาพข่าว

คุณสมพงษ์ เงยยถิระกุล

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณสมพงษ์ เงยยถิระกุล บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณดิลก คุณสุชาดา ศิริอนันตภัทร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. คุณดิลก คุณสุชาดา ศิริอนันตภัทร์  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หอผู้ป่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก โดยมีนายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ พร้อมคณะพยาบาลเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี จับจริง-ปรับจริง ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

วันนี้ (1 ธันวาคม 2558) นายแพทย์สุเมธ ฉายศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช นำทีมคณะกรรมการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีปลอดบุหรี่ดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ภายในเขตโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และมาตรา 12 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมทั้งให้คำแนะนำเข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ โดยได้รับความร่วมมือดำเนินการจับปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” Big Cleaning Day โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการ ทำดีเพื่อพ่อด้วยการทำ Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อทำความสะอาดโรงพยาบาล กวาดล้างยุงและลูกน้ำยุงลาย ให้ผู้รับบริการปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำทีมบุคลากร 500 คน ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 11 เยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 11 ให้เกียรติเยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี(25 พฤศจิกายน 2558) และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรวมถึงเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในโรงพยาบาลให้การต้อนรับ  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงเรียนจอย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. คุณกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอย คณะผู้ปกครอง ครู และนักเรียน มอบเงิน จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท  เพื่อสร้างห้องพิเศษ  และคุณอรพรรณ หวังตระกูล บริจาคเงิน 500,000 บาท สร้างห้องพิเศษ รวมเป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ต เจ เจตริน  23 ปี โรงเรียนจอย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558  ที่เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณพรศรี วุฒิจันทร์ คุณมาโนชญ์ ลาภาภินันท์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น คุณพรศรี วุฒิจันทร์ คุณมาโนชญ์ ลาภาภินันท์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิน้อยเยี่ยม วุฒิจันทร์ โดยคุณนิยม วุฒิจันทร์ และบุตรหลาน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น มูลนิธิน้อยเยี่ยม วุฒิจันทร์ โดยคุณนิยม วุฒิจันทร์ และบุตรหลานบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ  เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวิชัย วงศ์ทวีทอง คุณลักขณา เคียนบุ้น

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. คุณวิชัย วงศ์ทวีทองคุณลักขณา เคียนบุ้นบริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสบทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี     นายแพทย์อดิเกียรติเอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านขายยาเต็กอันตึ๊ง บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ร้านขายยาเต็กอันตึ๊ง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   โดยมี        นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

Total 141 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 15 Next »