ไม่มีภาพข่าว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่าน คุณวัจนา ศรีศิริกุลวัฒนะ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยไตเทียม เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เด็กชายดรณ์ นิสภาธร เด็กชายชัชพล จอมเกตุ เด็กชายวิชญะ ชูพงศ์ เด็กชายรัชพล ปรีชาชาญ เด็กหญิงดริณทร์รัฏ ธนอดิโรจน์ เด็กชายณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ เด็กหญิงอลิสา ไลยโฆษิต เด็กชายรชต ธนอดิโรขน์ เด็กชายอภิชณัฏฐ์ ธนอดิโรจน์ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผลการประกวด Service Mind Idol 2014 Suratthani Hospital

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดประกวด Service Mind Idol 2014 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายแพทย์ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการประกวด Service Mind Idol 2014 Suratthani Hospital ณ ห้องประชุม วิภาวดีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์การให้บริการ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร ตระหนักและนำค่านิยมไปปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร โดยแต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีจิตบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเคล็ดลับในการทำงานเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประกวด Service Mind Idol 2014 เล่าความประทับใจในการให้บริการและการแสดงของหน่วยงาน ผลการประกวดมี 3 รางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ งานซักฟอก ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ คำขวัญประจำหน่วยงาน “ ผ้าได้มาตรฐาน บริการประทับใจ สะอาดปลอดภัย มีใช้เพียงพอ ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หอผู้ป่วยสูติกรรม3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ คำขวัญประจำหน่วยงาน “สูติกรรม3บริการด้วยหัวใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ มีคำขวัญประจำหน่วยงาน “สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุขใจบริการ สร้างสรรค์งานคุณภาพ”

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุชานนท์ เกิดเสวียด บริจาคเงิน 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณสุชานนท์ เกิดเสวียด บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หอผู้ป่วยไตเทียม โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

เด็กชายดรณ์ นิสภาธร และ เด็กชายยไวศ์ วงศ์ทวีทอง บริจาคเครื่องวัดความดัน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. เด็กชายดรณ์ นิสภาธร และ เด็กชายไวศ์ วงศ์ทวีทอง บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์จีรพล เหล็กเพชร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล“CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” ขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการส่งเสริมคนดีให้ปฏิบัติงาน โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก สามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางบริหารแก่บุคคลทั่วไปที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีนี้ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลให้เข้ารับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีการอย่างคับคั่ง งานนี้ต้องแสดงความยินดีกันหน่อย

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด จัดแรลลี่การกุศล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด นำเงินจำนวน 631,637.90 บาท จากการจัดงานแข่งขันแรลลี่เพื่อการกุศล เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2557 เส้นทาง สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณลัดดา บุญยัง บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณลัดดา บุญยัง บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท แก่ห้องตรวจทันตกรรม โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. คุณธวัช ปัญญาพจน์ศักดิ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่หอผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณศจี พานวัน หัวหน้าหอผู้ป่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(11 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 และโครงการสร้างเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2557 ณ ห้องประชุมชัยบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ

Total 104 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »