ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณกิมเหี้ยง แซ่โก บริจาคเครื่องวัดความดัน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. คุณกิมเหี้ยง แซ่โก บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มอบให้แก่ธนาคารเลือด โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นคร บริจาคที่นอนปั๊มลม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่น 91 ร่วมกับ ชมรมชาวเบญจมราชูทิศ มอบที่นอนปั๊มลม สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 41 ชุด เป็นเงิน 95,583.52 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณบุญชู ตันชัชวาล บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. คุณบุญชู ตันชัชวาล บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์  จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แก่แผนกอายุรกรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ และนายแพทย์ทศพร โมระเสริฐ เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

EXIM BANK บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา จำนวน 50 ชิ้น แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์หญิงพนิด อนันตเสรีวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานพร้อมคณะแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศาล บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.  คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศา บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ ร่วมรายการ แหลงข่าวเช้านี้ ทาง NBT

วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงอรุณี กลิ่นกล่อม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมรายการ "แหลงข่าวเช้านี้" ในช่วง สา' สุข พบประชาชน ในประเด็นหัวข้อ "รู้ทัน....ไวรัสซิกา" เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักที่มาของเขื้อไวรัสซิกา อาการของโรค วิธีป้องกันโรค ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิไลออนส์สากล Lions Clubs International Foundation (LCIF)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. มูลนิธิไลออนส์สากล Lions Clubs International Foundation (LCIFบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,350,000 บาท แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (PICU) โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมไดมอนด์


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี  นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ป่าน ขัมภลิขิต นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้”  ช่วงสาสุข พบประชาชน ในประเด็นหัวข้อ “ศัลยกรรมความงามจำเป็นหรือไม่” เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงผลกระทบจากการทำศัลยกรรมตกแต่ง ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ

Total 183 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next »