ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกานดา แซ่ลิ่ว บริจาคเงิน

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. คุณสุกานดา แซ่ลิ่ว บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ดญ.ธัญชนก ดช.ธนกฤต เอียดปลื้ม บริจาคเคื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ดญ.ธัญชนก ดช.ธนกฤต เอียดปลื้ม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท ซึ่งเป็นเงินออมของน้องทั้งคู่ มอบให้แก่ศูนย์ธารทิพย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเฉลา บุญมาก บริจาคห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คุณเฉลา บุญมาก พร้อมคณะ บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

“รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปรัชญ์ โฆสรัสวดี อายุรแพทย์ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ในหัวข้อ “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน” เพื่อร่วมรณรงค์การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และให้ความรู้แก่วัยรุ่น และ เยาวชน เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โครงการจัดตั้งเครือข่าย อสม.ฟ้าใส

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่าย อสม.ฟ้าใส แก่ อสม.ในเขตอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเฝ้าระวังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน ชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน โดยมีนายแพทย์สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.  บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคุณกิจจา คุณอรพินธุ์ ตรีสิริเกษม  ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่นชมคนดี ศรีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันนี้(มกราคม  2559)  เวลา  10.30  น.  นพ.ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และนายสามารถ  สุเมธีวรศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหาร)   มอบช่อดอกไม้  และกระเช้าของขวัญแก่นางศรีกัญญา  เชื้อรบ  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ที่ได้ช่วยฟื้นคืนชีพ  Mr. Gunter  Retsch  นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่มาท่องเที่ยวกับเพื่อนในประเทศไทย  โดยการปั่นจักรยานเดินทางจากอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อไปจังหวัดกระบี่  และเกิดอาการแน่นหน้าอก  หายใจลำบาก  เป็นลมหมดสติ  และหยุดหายใจ  ณ  บนถนนสายสุราษฎร์ธานี-นาสาร  บริเวณใกล้หน้าโรงพยาบาลมะเร็ง ซึ่งเธอได้ประสบเหตุขณะที่กำลังเดินทางจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่  มกราคม  2559  โดยเธอยอมยกเลิกการเดินทางและทำการช่วยเหลือผู้ป่วย  นำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  และได้ดูแลผู้ป่วยอย่างดี  และปลอดภัย  นอกจากนั้นยังได้ทำการช่วยดูแลอำนวยความสะดวกจัดหาที่พักให้เพื่อนของผู้ป่วยด้วย  การกระทำความดีในครั้งนี้  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพสาธารณสุข  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระทรวงสาธารณสุข  และประเทศไทย  ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่นชมคนดี ศรีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

                วันนี้(มกราคม  2559)  เวลา  10.30  น.  นายวงศศิริ  พรหมชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องนางศรีกัญญา  เชื้อรบ  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ที่ได้ช่วยฟื้นคืนชีพ  Mr. Gunter  Retsch  นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่มาท่องเที่ยวกับเพื่อนในประเทศไทย  โดยการปั่นจักรยานเดินทางจากอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อไปจังหวัดกระบี่  และเกิดอาการแน่นหน้าอก  หายใจลำบาก  เป็นลมหมดสติ  และหยุดหายใจ  ณ  บนถนนสาย        สุราษฎร์ธานี-นาสาร  บริเวณใกล้หน้าโรงพยาบาลมะเร็ง ซึ่งเธอได้ประสบเหตุขณะที่กำลังเดินทางจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่  มกราคม  2559  โดยเธอยอมยกเลิกการเดินทางและทำการช่วยเหลือผู้ป่วย  นำส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  และได้ดูแลผู้ป่วยอย่างดี  และปลอดภัย  นอกจากนั้นยังได้ทำการช่วยดูแลอำนวยความสะดวกจัดหาที่พักให้เพื่อนของผู้ป่วยด้วย  การกระทำความดีในครั้งนี้  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด  และประเทศไทย  ดังนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เธอเป็นบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านความเอื้ออาทรและความมีน้ำใจของคนไทย


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสมพงษ์ เงยยถิระกุล

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณสมพงษ์ เงยยถิระกุล บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ


  อ่านต่อ

Total 150 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 15 Next »