ไม่มีภาพข่าว

คุณลัดดา บุญยัง บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณลัดดา บุญยัง บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท แก่ห้องตรวจทันตกรรม โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. คุณธวัช ปัญญาพจน์ศักดิ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่หอผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณศจี พานวัน หัวหน้าหอผู้ป่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(11 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 และโครงการสร้างเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2557 ณ ห้องประชุมชัยบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

การอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงทางการพยาบาล

เขตบริการสุขภาพที่ 11 สาขาอุบัติเหตุร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยและชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูงทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ.โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประธานการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการดูแลผู้บาดเจ็บ และการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงทางการพยาบาล ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ มีทักษะเฉพาะในการดูแลผู้บาดเจ็บและการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงตามหลักการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูงตามหลักการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและสวนหย่อมหน้าศาลพระพรหม คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้สโลแกนที่ใช้รณรงค์ของโรงพยาบาล คือ “รวมพลัง สร้างสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีปลอดบุหรี่” โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายแพทย์สุเมธ ฉายศิริกุล ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ในปีนี้ได้มีกิจกรรมหลายอย่างอาทิ เช่น การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ แนะนำสมุนไพรเพื่อเลิกสูบบุหรี่ แนะนำการใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อลดอาการอยากบุหรี่ การวาดภาพระบายสีกระปุกออมสิน ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

วันความดันโลหิตสูงโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก ในปีนี้ใช้คำขวัญว่าท่านรู้ความดันโลหิตท่านหรือไม่( Know Your Blood Pressure)กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลกขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์ดิเรก เอกบวรวงศ์ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการให้คำปรึกษาสุขภาพ ชม ชิมอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ณ.ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัทรักไทย เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. คุณณิชาบูล ศิวะเดโชชัย ตัวแทนบริษัทรักไทย เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับมอบ ณ.ห้องประชุมวิภาวดี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานีร่วมต่อต้านความรุนแรงและให้กำลังใจปลัดกระทรวงฯ

ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและประชาชนยืนร่วมพลัง ชูมือ หน้าอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อประกาศเจตนารมณ์ชาวสาธารณสุข ยังมั่นคงบนความถูกต้องและอยู่เคียงข้างคนดี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทำบุญวันก่อตั้งโรงพยาบาลครบ 61 ปี

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้เปิดดำเนินการครบ 61 ปี โรงพยาบาล ในวันที่ 13 เมษายน โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ. บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และ ในช่วงบ่ายมีพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริจาคอวัยวะ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีด แก่มารดา คุณยศกมล ไทยสว่าง อายุ 20 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุอุบัติเหตุรถ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 หลังเสียชีวิตมารดาได้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายให้มีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

  อ่านต่อ

Total 97 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10