ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2557

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและสวนหย่อมหน้าศาลพระพรหม คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้สโลแกนที่ใช้รณรงค์ของโรงพยาบาล คือ “รวมพลัง สร้างสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีปลอดบุหรี่” โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายแพทย์สุเมธ ฉายศิริกุล ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกมาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ในปีนี้ได้มีกิจกรรมหลายอย่างอาทิ เช่น การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ แนะนำสมุนไพรเพื่อเลิกสูบบุหรี่ แนะนำการใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อลดอาการอยากบุหรี่ การวาดภาพระบายสีกระปุกออมสิน ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

วันความดันโลหิตสูงโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก ในปีนี้ใช้คำขวัญว่าท่านรู้ความดันโลหิตท่านหรือไม่( Know Your Blood Pressure)กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลกขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์ดิเรก เอกบวรวงศ์ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และให้บริการให้คำปรึกษาสุขภาพ ชม ชิมอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ณ.ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัทรักไทย เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. คุณณิชาบูล ศิวะเดโชชัย ตัวแทนบริษัทรักไทย เทคโนโลยี จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับมอบ ณ.ห้องประชุมวิภาวดี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานีร่วมต่อต้านความรุนแรงและให้กำลังใจปลัดกระทรวงฯ

ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและประชาชนยืนร่วมพลัง ชูมือ หน้าอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อประกาศเจตนารมณ์ชาวสาธารณสุข ยังมั่นคงบนความถูกต้องและอยู่เคียงข้างคนดี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทำบุญวันก่อตั้งโรงพยาบาลครบ 61 ปี

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้เปิดดำเนินการครบ 61 ปี โรงพยาบาล ในวันที่ 13 เมษายน โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ. บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และ ในช่วงบ่ายมีพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริจาคอวัยวะ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีด แก่มารดา คุณยศกมล ไทยสว่าง อายุ 20 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุอุบัติเหตุรถ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 หลังเสียชีวิตมารดาได้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายให้มีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ธนาคารกสิกรไทยบริจาคเงิน

วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. คุณพิจิต บัวเลิศ ผู้จัดการเขตการบริการและการขาย คุณเสาวณีย์ ภูมิจิตติ ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนธนาคารกรสิกรไทย นำเงินบริจาคจำนวน 1,020,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์บุญทน ขอประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา บริจาคเงิน จำนวน 45,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง แก่ห้องตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก

เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2557) เป็นวันไตโลก กลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ไต กินอยู่อย่างไรไตแข็งแรง” ขึ้นโดยใช้ส่วนหย่อมหน้าอาคารผู้ป่วยนอก เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งคัดกรองผู้ป่วย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คืนหัวใจความเป็นมนุษย์ หยุดความรุนแรงต่อทุกชีวิต

เมื่อวานนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 16.00 น. เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับพันคน พร้อมกันที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงจุดยืนไม่เอาการใช้ความรุนแรงในแผ่นดินและร่วมยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

  อ่านต่อ

Total 93 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10