• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
26/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อVideo laryngoscope ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
25/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลี่อย ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
17/08/2558
สอบราคาซื้อตู้ดูดซับไอสารเคมีและกลิ่น ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/08/2558
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
13/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องที่อาคารพัสดุด้านหลังชั้น ๒ เป็นห้องจัดซื้อและห้องควบคุมคลังเวชภัณฑ์พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตแบบ ๓ ถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Triple Blood Bag with CPD-A๑ ๔๕๐ CC) จำนวนประมาณ ๘,๔๐๐ ถุง ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูก ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ทิศทางมุมมองภาพ ๓๐ องศา ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๙๙๒ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/08/2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
10/08/2558
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
10/08/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

นางมุจลินทร์ บุญโอภาส หัวหน้าพยาบาล กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย นางชลดา ผิวผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ พร้อมทีม ICN ทุกท่าน ในวันที่ ๓,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวด
[ อ่านต่อ ]

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินระบบบริการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ในพื้นที่

นพ.ปรัชญ์ โฆสรัสดิ์ กล่าวต้อนรับ พญ.กฤษณา ชุณหพงษ์พิพัฒน์และคณะ จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ในกิจกรรมทบทวนแนวปฎิบัติการผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับมาตรการยุติปัญหาด้วยชุดบริการ RRTTR วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เครือข่ายห้องปฏิบัติทางการแพทย์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ๔ อาคารโภชนาการ นำโดยคุณสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพย
[ อ่านต่อ ]

ประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

พญ.ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ ๑๑ และทีมประเมิน ฯ ระดับเขต เพื่อเข้าประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยมีกลุ่มงานกุมารเวชกรรมและกลุ่มงานสูตินรีเวช ฝ่ายการพยาบาล ,
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณมรกต คงศรีปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(CCU)ปฏิบัติงานหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ บรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินในระยะเร่งด่วน ในการประชุมวิชาการพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สฎ. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]