• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคมมหาราชินี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รตอ.จำลอง คุณสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นรตอ.จำลอง คุณสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์ โดยคุณธงธน คุณสธนธร สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน
22/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
22/09/2559
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว
21/09/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว จำนวนประมาณ ๘๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
20/09/2559
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
14/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องซักอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
08/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ระบบงานโรงพยาบาล พร้อมระบบสำรองข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ
07/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ (Micro-debrider) ดังไฟล์แนบ
31/08/2559
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 3 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2559
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 2 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2559
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 1 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
26/08/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักแพทย์ จำนวน 16 รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
26/07/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
11/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รับโล่เกียรติคุณ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบโดล่เกียรติคุณ แด่นางนพมาศ โศจิรัตน์ ที่ได้ทำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหาร รพ.นำโดย นพ.อดิเกียรติ เอี
[ อ่านต่อ ]

การตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๑๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมระบบบริการสุขภาพ (ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน)และฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ โดยมี นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศกดิ์ รองผู้อำนวยการ
[ อ่านต่อ ]

Colorful Healthy Family Free Run 2016

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดวิ่งมินิมาราธอน."Colorful Healthy Family Free Run 2016 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เกาะลำพู จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

บริจาคคุรุภัณฑ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

มูลนิธิไลออนส์สากล Lions Clubs International (LCIF) สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี,ศรีสุราษฎร์ธานี,พุนพิน,ศรีวิชัยพุนพิน,สุธานี.และสโมสรไลออนส์เมืองคนดีสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็ก,ผู้ใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕
[ อ่านต่อ ]

ศึกษาดูงาน ๖ กันยายน ๒๕๕๙

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมทีมบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ณ ห้องวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]