• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

“รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปรัชญ์ โฆสรัสวดี อายุรแพทย์ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ในหัวข้อ “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน” เพื่อร่วมรณรงค์การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และให้ความรู้แก่วัยรุ่น และ เยาวชน เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โครงการจัดตั้งเครือข่าย อสม.ฟ้าใส

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่าย อสม.ฟ้าใส แก่ อสม.ในเขตอำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเฝ้าระวังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน ชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน โดยมีนายแพทย์สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
08/02/2559
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ๔ (ครั้งที่ ๒) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
08/02/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
08/02/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสว่านแท่นสำหรับทำขาเทียมเปลี่ยนหัวจับได้ ดูได้ที่ https://www.gprocurement.go.th
08/02/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๕๐๐ อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
05/02/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวนประมาณ 4,100 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
05/02/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๘๐ กล่อง (๙๖ test/กล่อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
03/02/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอกราคา เครื่องกรอความถี่สูง หัวกรอกากเพชร (Rotablator) ดูได้ที่ https://www.gprocurement.go.th
01/02/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (Identification Test Card) จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
22/01/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
22/01/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๒๔ ชุด (๓๐๐ test/ชุด) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
21/01/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น ประสิทธิภาพสูง (High Flux) จำนวนประมาณ ๙๕๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
20/01/2559
จ้างปรับปรุงอาคารร้านกาแฟ เป็นห้องตรวจนภาอารี ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/01/2559
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยข้างเตียง ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/01/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
14/01/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
13/01/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR ; Single Chamber Rate Responsive Pacemaker) จำนวนประมาณ ๘๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
12/01/2559
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
08/01/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR ; Single Chamber Rate Responsive Pacemaker) จำนวนประมาณ ๘๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
08/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนภายนอกร่างกาย จำนวนประมาณ ๕๐๐ อัน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
03/12/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐น.ห้องประชุมวิภาวดี ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ กำหนดจัดโปรแกม Vision Thailand เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสาขาจักษุ
[ อ่านต่อ ]

ศึกษาดูงาน วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม รองผู้อำนวยการ กลุ่มภาระกิจบริการด้านปฐมภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่อง "การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศระดับโรงพยาบาลศูนย์ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี "
[ อ่านต่อ ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ,นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

รับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
[ อ่านต่อ ]

27มค.59 การประชุมเพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กลุ่มงานเวชกรรม จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีการได้รับยาต้านไวรัสสูตรดื้อยา ณ หน่วยบริการ ณ ห้องประชุม ชัยบุรี
[ อ่านต่อ ]