• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคมมหาราชินี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านเรือนไทยปากน้ำ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร้านเรือนไทยปากน้ำ โดยคุณประสาร หนูบุญ บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวรางคณา เพ็ชรประพันธ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. คุณวรางคณา เพ็ชรประพันธ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ราคา 15,500 บาท แก่หน่วยงานผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมี นายแพทย์อดิเดียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมรายการวิทยุชุมชน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น นายแพทย์สมศักดิ์ นิลพงศ์ โฆษกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการสถานีวิทยุชุมชน FM.89.75   ในประเด็น “63 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงาน 63 ปี โรงพยาบาลคู่เมืองคนดี ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ๑. Infusion pump Calibrator ๒. Blood pressure Simulator ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
21/07/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน จำนวนประมาณ 10 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
15/07/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
14/07/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
08/07/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Monitor เครื่อง เฝ้าระวังที่ประกอบด้วย EKG, Oxygen sat, NIBP, IBP, CVP, BIS, ETCO๒, temp, NMT (อย่างน้อย ๘ waveforms) จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
06/07/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ 10 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
01/07/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/06/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
28/06/2559
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ (Micro-debrider) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
27/06/2559
สอบราคาซื้อเครื่องซักอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
24/06/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
11/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
24/03/2559
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
08/03/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการพยาบาล โดยสำนักการพยาบาล

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการพยาบาล โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยโรงพยาบาล,คุณมุจลินทร์ บุญโอภาส หัวหน้าพยาบาลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙
[ อ่านต่อ ]

กิจกรรมรณรงค์ตรวจเลือดเอชไอวี

พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์วันตรวจเลือด เอชไอวี สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมี key massage "ตรวจ เร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก และเดินไปตามตึกต่าง ๆ โดยก
[ อ่านต่อ ]

Hospital Logistics

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม โลจิสติกส์กับการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิ โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์,อ.โสภณ เมืองชู จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่
[ อ่านต่อ ]

อบรมพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแบบครบวงจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พญ.จิรสุดา เผือกคง หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง"พัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูทุกระดับโรคหลอดเลือดสมองเป็นเครือข่าย" ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดย พญ.ธัญลักษณ์ ขวัญสนิท กล่าวรายงาน
[ อ่านต่อ ]

โครงการอบรมหลักสูตร ชินสาสมาธิ

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิด โครงการอบรมหลักสูตร ชินสาสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕ รุ่นๆละ ๑วัน ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]