• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ป่าน ขัมภลิขิต นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้”  ช่วงสา’สุข พบประชาชน ในประเด็นหัวข้อ “ศัลยกรรมความงามจำเป็นหรือไม่” เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงผลกระทบจากการทำศัลยกรรมตกแต่ง ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

อาจารย์บุญเรือง คุณพ่อถวิล ทิพยธรรม และ บุตรธิดา บริจาคห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30 น. อาจารย์บุญเรือง ทิพยธรรม  บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ 

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคมมหาราชินี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รตอ.จำลอง คุณสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นรตอ.จำลอง คุณสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ (Micro-debrider) ดังไฟล์แนบ
31/08/2559
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 3 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2559
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 2 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2559
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11 ชุดที่ 1 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
26/08/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชนิด Acid Concentrate และ Bicarbonate B จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
16/08/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว จำนวนประมาณ ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
16/08/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๑๕๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
15/08/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
10/08/2559
จ้าง ต่อเติมห้องแยกติดเชื้อสำหรับทารก ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th
03/08/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
02/08/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel ๗๕ mg ,tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/543/543
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักแพทย์ จำนวน 16 รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
26/07/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
11/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์สัญจร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

๑๒ สค ๒๕๕๙ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวยเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ อ่านต่อ ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. ประจำปี ๒๕๕๙

งานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนำโดยคุณชลดา ผิวผ่อง พร้อมทีม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ -พยาบาลวิชาชีพ วันที่ ๘-๑๑ สค.๒๕๕๙ จำนวน ๔ รุ่นๆ ๑วัน -พนักงานช่วยการพยาบาล วันที่ ๓-๔ สค.๒๕
[ อ่านต่อ ]

การปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ (รวมรับย้าย)ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นางมุจลินทร์ บุญโอภาส หัวหน้าพยาบาล กล่าวเปิด การปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ และบรรยายพิเศษ"ความคาดหวังของกลุ่มการพยาบาล ต่อ พยาบาลจบใหม่ในมุมมองผู้บริหารองศ์กร" วิสัยทัศน์,พันธกิจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ,กฏระเบียบต่าง ๆ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับ จากหัวหน้าพยาบาลและทีมบริหารกลุ่มการ ระหว่างวันที่
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Update Management in 2017

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 Update Management in 2017 ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยกลุ่มงานศัลยกรรมเป็นเจ้าภาพในการประสานงานการจัดประชุม
[ อ่านต่อ ]