• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน นิทรรศการ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นหน้าลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ (15 ตุลาคม 2557) คุณดิเรก ศรีรักษา ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่าน คุณวัจนา ศรีศิริกุลวัฒนะ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยไตเทียม เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา - งานวิจัย พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/12/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่า ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแทพย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) จำนวน 12 เดือน ดูรายละเอียด http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/12/2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราวพักผู้ป่วยโรคตา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/12/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th
16/12/2557
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข เครื่องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (GAMMA CAMERA) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น e.cam Signature Series http://www.srth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
15/12/2557
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
12/12/2557
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุจากการรื้อถอนอาคาร 7 อาคาร และทางเดินเชื่อม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/
08/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.thและhttp://www.srth.moph.go.th/
03/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารด้านหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
01/12/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th และ http://www.srth.moph.go.th
01/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th
25/11/2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ๑. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๓ เครื่อง ๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
24/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th/
24/11/2557
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ http://www.srth.moph.go.th
11/11/2557
ประกวดราคา โครงการจ้าง ก่อสร้างอาคารชั่วคราวพักผู้ป่วยโรคตา จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
03/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.srth.moph.go.th
20/10/2557
สอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารด้านหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา สถานพยาบาลลุกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
17/10/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มาราธอน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

โครงการรณรงค์รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ รณรงค์การตรวจสุขภาพ ของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ศึกษาดูงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557