• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
31/03/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องหัวกล้อง (camera head) ใช้กับเครื่องผ่าตัดในข้อเข่าผ่านกล้องวิดีทัศน์ ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
26/03/2558
ประกวดราคา โครงการซื้อ เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
12/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/02/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
02/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
06/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/03/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ทันตกรรม) จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมี ในเลือด จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
05/03/2558
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Infusion pump ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
24/02/2558
สอบราคาซื้อเครื่องหัวกล้อง (camera head) ใช้กับเครื่องผ่าตัดในข้อเข่าผ่านกล้องวิดีทัศน์ ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
23/02/2558
ประกาศาสอบราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว ชุดทำความสะอาดสำหรับเด็กวัยเรียน อายุ 5-10 ปี จำนวน 9,370 ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
17/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
11/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
10/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ทันตกรรม) จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
09/02/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่านการตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
28/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ Test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
27/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
19/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
16/01/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ กล่าวเปิด โครงการ "รวมพลัง ลดโรคไต ไม่กินเค็ม" เนื่องในวันไตโลก ให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป ว
[ อ่านต่อ ]

ผลงาน เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ ๔

นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม นายแพทย์ด้านเวชกรรม ระดับเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภาระกิจบริการด้านปฐมภูมิ มอบรางวัลในการเล่าเรื่องเร้าพลัง ครั้งที่๔ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น๔ อาคารโภชนาการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการตัดสิน ชนะเลิศ คุณปณัฐฑิกา เหล็กแท้ เรื่อง สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ รอง ๑ คุณมนัสย
[ อ่านต่อ ]

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสุขบัญญติ ๑๐ ประการ วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

นางสาวเพียงใจ นวลหนู หัวหน้างานกุมารเวชกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันโรคตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ(สุขภาพและป้องกัน โรคสำหรับเด็ก) อาทิ กิจกรรมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ,ประกวดหนูน้อยฟันสวย,ล้างมืออย่างไรห่างไกลโรค และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก,การให้วัคซีนป้องกันโรคและก
[ อ่านต่อ ]

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผ่าน HA

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อม พญ.จิรสุดา เผือกคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เข้ารับใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ในงานประชุม 16th HA National Forum "จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ"(Imagination For Qualily)ระหว่างวันที่ ๑
[ อ่านต่อ ]

ประชุมสร้างเครือข่ายสวมหมวกนิรภัย 100% โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘

นพ. อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม การส่งเสริมวินัยจราจร มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย เขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รุ่น ในวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยได้รับการสนับสนุน จาก
[ อ่านต่อ ]