ลงทะเบียน กำหนดการ หลักเกณ์การประกวดงานวิจัย รายละเอียดโครงการ
  • ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล“CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” ขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการส่งเสริมคนดีให้ปฏิบัติงาน โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก สามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางบริหารแก่บุคคลทั่วไปที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีนี้ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลให้เข้ารับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีการอย่างคับคั่ง งานนี้ต้องแสดงความยินดีกันหน่อย

  อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ 4,800 เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
27/08/2557
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Patient Monitoring ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
25/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
25/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้แสงรักษาทารกแรกเกิดแบบส่องบนและล่าง ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
20/08/2557
สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ๑๐๐๐ KVA หมายเลขเครื่อง ๑๗๒๔๐๑ ยี่ห้อ ELTA ดูได้ที่ www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ Scan ลายนิ้วมือ (Hardware Software) ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยึดใบมีดขนาดมาตรฐาน ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล และห้องออกกำลังกาย อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องหัตถการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
15/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้อง ICU หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ๑ อาคารผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๘ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
15/08/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับยึดใบมีด Artroscope (Control unit)ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/08/2557
ประกาศจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตรวจสวนหัวใจ โดย แบตเตอรี่ของเครื่อง UPS โดยวิธีพิเศษ ดูได้ทีhttp://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจตรวจหาปริมาณ TSH (Thyrotropin) จำนวนประมาณ ๖๕ กล่อง (๒๐๐ test/กล่อง) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
14/08/2557
ประกวดราคาซื้อ โครงการครภัณฑ์การแพทย์ Central Monitor (๔-๖ จุด) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ https://www.gprocurement.go.th/http://www.srth.moph.go.th/
13/08/2557
ประกาศร่าง TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๘๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/http://www.srth.moph.go.th/
07/08/2557
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
07/08/2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน)
07/08/2557
ประกาศร่าง TOR เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm ดังไฟล์แนบ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
01/08/2557
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจตรวจหาปริมาณ Free Thyroxine (FT๔) จำนวนประมาณ ๖๐ กล่อง (๒๐๐ test/กล่อง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ http://www.srth.moph.go.th/
01/08/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โครงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และยืนยันผลด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เคลื่อนที่ จ. สุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการงานธนาคารเลือด วันที่ 22 สิงหาคม 2557

เยี่ยมติดตามเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานแพทย์แผนไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2557

อบรมเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ อัคคีภัย