• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล และคุณกานต์สินี โอภาสรังสรรค์ บริจาคกล้องจุลทรรศน์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. คุณณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล และคุณกานต์สินี โอภาสรังสรรค์   บริจาคกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 57,000 บาท แก่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ 

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2558 เวลา 09.00 น คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงิน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณปวเรศ บุญสินสุข บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. คุณปวเรศ บุญสินสุข และ โรธนา บุญสินสุข บุตรเขยและบุตรสาว แพทย์วีณา เคาวางกูร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบเงิน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ พร้อมด้วย คุณเพียงใจ นวนหนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงแบบหิ้วถือ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/05/2558
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2558
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ICD : Implantable Cardiovertor Defibrillator (Single Chamber) จำนวนประมาณ ๒๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2558
ประกาศร่าง TOR รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/05/2558
ประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด สีระดับสูง ๕ หัวตรวจ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP#
12/05/2558
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ Hand piece saw craniotome with perforator (ด้ามมอเตอร์ตัดเปิดกระโหลกศีรษะและกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงระบบไฟฟ้า) ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
06/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ ๕๘% จำนวนประมาณ ๔๔๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
30/04/2558
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสำหรับเก็บถังก๊าซออกซิเจน ระบบก๊าซทางการแพทย์ (สุญญากาศ,ระบบอัดอากาศทางการแพทย์) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
30/04/2558
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีพิเศษ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/04/2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สถานพยาบาลลูกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
29/04/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
17/04/2558
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สถานพยาบาลลูกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง
16/04/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
09/04/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
12/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/02/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
02/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
06/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/03/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๕๘ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ และมอบนโยบาย พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ อาทิ ข้อมุลทั่วไป การให้บริการ,การพัฒนาบุคลากร, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่า
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ

กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม จัดประชุมวิชาการ เรื่อง " Sharing Wound Care In Nursing "เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน แก่บุคลากรทางการพยาบาล ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

อบรมพัฒนาระบบบริการคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก

นพ. อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาระบบบริการคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก โดยมี นพ.ปรัชญ์ โฆสรัสวดี,พญ.อรุณี กลิ่นกล่อม ,ภก.อัญชลี เนตรนพรัตน์,คุณจารุวรรณ พันธ์ประทุม พร้อมทีมงานรับผิดชอบงานเอดส์ในแม่เด็กทุกท่าน ร่วมจัดโครงการข
[ อ่านต่อ ]

พิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวัน"อาภากร"ประจำปี๒๕๕๘

น.พ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่วางพวงมาลาสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกดิ์ ปากน้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

ตลาดนัดคุณภาพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดและชมนิทรรศการ "ตลาดนัดคุณภาพ" โดยคณะกรรมการ พัฒนาบริการ กลุ่มการพยาบาล ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ บริเวณหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม อาคารผู้ป่วยตึก ๔ ชั้น ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ความสามาร
[ อ่านต่อ ]