• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์ โดยคุณธงธน คุณสธนธร สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทศพร โมระเสริฐ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้” ในประเด็น “รู้ทัน ห่างไกล ไข้หวัดใหญ่” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ให้ระมัดระวังโรคที่มักจะพบมากในช่วงหน้าฝน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดยคุณอดิศักดิ์  คุณวรรณี  ลิมสถายุรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านอาหารรุ่งตาปี ซีฟู้ด บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ร้านอาหารรุ่งตาปี ซีฟู้ด โดยคุณไสว คุณสุดใจ วงศ์วรชาติ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ 

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านเรือนไทยปากน้ำ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร้านเรือนไทยปากน้ำ โดยคุณประสาร หนูบุญ บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/06/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
28/06/2559
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ (Micro-debrider) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
27/06/2559
สอบราคาซื้อเครื่องซักอัตโนมัติ ขนาด ๖๐ ปอนด์ ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
24/06/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
20/06/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ ๕๘% จำนวนประมาณ ๑,๐๖๐ ชุด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
20/06/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชนิด Acid Concentrate และ Bicarbonate B จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
16/06/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
09/06/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส จำนวน ๒ เครื่ิอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
08/06/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ 150 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
08/06/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชนิด Acid Concentrate และ Bicarbonate B จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/06/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๑๐๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ระบบงานโรงพยาบาล พร้อมระบบสำรองข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/05/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
11/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเมินมาตรฐานระบบบริการศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าภารกิจ ด้านพัฒนาบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับ คณะเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ ศูนย์พึ่งได้ ใน รพ.เขตสุขภาพที่ ๑๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บริการศูนย์พึ่งได้ของ รพศ./รพท. ใน วันที่ ๒๔ มิถุน
[ อ่านต่อ ]

ข้าราชการดีเด่น

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบโล่ห์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยมในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ ได่แก่ 1.นพ.ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล2.นพ.คมพจน์ จิระจรัส3.นพ.จรูญ ชาสวัสดิ์4.พญ.ภัทราภรณ์ วิชัยดิษฐ5.นางสุจิตรา มานะก
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการด้านงานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม เรื่อง Bool Safety and Hemo Vigilance ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ บรรยายโดยวิทยากร นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา,อาจารย์ธีระ วิทยาวิวัฒน์ รับผิดชอบโดยหน่วยงานธนาคารเลือด
[ อ่านต่อ ]

พิธีมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตและประกาศเกียรติคุณบัตร ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตร แด่หน่วยองค์กรให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต,และมอบเข็มที่ระลึก ฯแก่พระภิกษุสงฆ์,ผู้บริจาคโลหิตครบ ๘๔,๗๒,๖๐,๔๘,๒๔,๑๖และ ๗ ครั้ง พร้อมให้โอวาท ณ ห้องศรีวิชัย C, D โรงแรมวังใต้ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์
[ อ่านต่อ ]

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวเปิดการประชุมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี" ณ ห้องโกเมน โรงแรม ไดมอนส์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นำโดย นพ.บุญทน ขอประเสริฐ และทีมงานศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลส
[ อ่านต่อ ]