• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิน้อย – เยี่ยม วุฒิจันทร์ บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. มูลนิธิน้อย – เยี่ยม วุฒิจันทร์ บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจจำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 300,000 บาท แก่กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ  เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ “โรคเมอร์ส” (Mers-Cov)

                วันนี้(19 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคเมอร์ส  ณ ห้องประชุมชัยบุรี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
03/07/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๙๙๒ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
02/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกและช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวนประมาณ ๘ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
02/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
01/07/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
29/06/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (เครื่อง NST) ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
26/06/2558
ประกาศสอบราคาจ้าง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
23/06/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตแบบ ๓ ถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Triple Blood Bag with CPD-A๑ ๔๕๐ CC) จำนวนประมาณ ๘,๔๐๐ ถุง ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
22/06/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
22/06/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
19/06/2558
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/06/2558
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องแยกโรค โครงการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/06/2558
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดูได้ที่ https://www.gprocurement.go.th
18/06/2558
สอบราคาจ้าง ก่อสร้างรั้วเหล็กและรั้วแสตนเลสพร้อมประตูสถานที่ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ งาน http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/06/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP#
17/06/2558
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๙๙๒ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
16/06/2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ เลขที่ 56/60 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวั สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
16/06/2558
ประกวดราคา โครงการจ้าง ปรับปรุงห้องพักฟื้นผู้ป่วยไตและห้องพักผู้ป่วย พร้อมระบบระบายอากาศหอผู้ป่วย ICU จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ ๕๘% จำนวนประมาณ ๔๔๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
15/06/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันเทคนิคการแพทย์ไทย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน วันเทคนิคการแพทย์ไทย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
[ อ่านต่อ ]

โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗

นพ.สุเมธ เฟื่องมารยาท นายแพทย์เชี่ยวชาญ กล่าวต้อนรับคณะทีมงานของศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทบทวนประเมิน ระบบและการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฎิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาการดำเนินในส่ว
[ อ่านต่อ ]

ศึกษาดูงาน โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ฯ

นพ. ดิเรก เอกบวรวงศ์ ประธาน Palliative care กล่าวต้อนรับ ดร.นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะ ศึกษาดูงาน ศูนย์ธารทิพย์ Palliative care center โดยมีคุณชัชฎาวดี ปานเชื้อ หัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กลุ่มการพยาบาล นำเสนอผลงาน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕
[ อ่านต่อ ]

เตรียมความพร้อมรับมือ "โรคเมอร์ส"(Mers-Cov)

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคเมอร์ส ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดย นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลและทีม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
[ อ่านต่อ ]

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(รวมรับย้าย) กลุ่มการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

นางมุจลินทร์ บุญโอภาส รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ พร้อมบรรยาย เรื่อง"การบริหารองค์กรพยาบาล,พฤติกรรมบริการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ และทีมวิทยากร กลุ่มการพยาบาล ร่วมบรรยายในหัวข้อ คุณภาพบริการพยาบาล โดย นส.เพียงใ
[ อ่านต่อ ]