• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ร้านเรือนไทยปากน้ำ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร้านเรือนไทยปากน้ำ โดยคุณประสาร หนูบุญ บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองมณีภัณฑ์ บริจาคห้องพิเศษ

28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.ห้างทองมณีภัณฑ์ โดยคุณวงศ์รัตน์ คุณเจริญศรี สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวรางคณา เพ็ชรประพันธ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. คุณวรางคณา เพ็ชรประพันธ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ราคา 15,500 บาท แก่หน่วยงานผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมี นายแพทย์อดิเดียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร่วมรายการวิทยุชุมชน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น นายแพทย์สมศักดิ์ นิลพงศ์ โฆษกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการสถานีวิทยุชุมชน FM.89.75   ในประเด็น “63 ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงาน 63 ปี โรงพยาบาลคู่เมืองคนดี ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
17/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ระบบงานโรงพยาบาล พร้อมระบบงานโรงพยาบาล
16/05/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๕๒ กล่อง (๕๐๐ test/กล่อง) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
16/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ ๕๘% จำนวนประมาณ ๑,๐๖๐ ชุด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
16/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ Monitor เครื่องเฝ้าระวังที่ประกอบด้วย EKG, Oxygen sat, NIBP, IBP, CVP, BIS, ETCO๒, temp, NMT (อย่างน้อย ๘ waveforms) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
11/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
24/03/2559
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
08/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (Identification Test Card) จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/03/2559
ประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
26/02/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/02/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการอาการรบกวนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

พญ.จิรสุดา เผือกคง นายแพทย์เชียวชาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนันบริการสุขภาพ กล่าวเปิการประชุม รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ รับผ
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ"การเตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด"

นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยหนัก รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด โดย คุณนพวรรณ กฤตยภูษิตพจน์ และคุณวิลาวัลย์ ขนานสุข ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายคร้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี
[ อ่านต่อ ]

การเยี่ยมประเมินมาตราฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พญ.ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ ประธานกรรมการ ENV กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินมาตราฐานระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาล ในวันที่ ๑๖ พฤกษาคม ๒๕๕๙
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน

พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานในบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมแก้วสมุย โดยวิทยาการทรงวุฒิจาก คณะสาธารณสุขศาสตร ม. มหิดล ผู้ช่วยศ
[ อ่านต่อ ]

เปิดบริการทางเทคนิคการแพทย์ ที่ รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด การบริการทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยนางสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กล่าวราย
[ อ่านต่อ ]