• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ห้างทองมณีภัณฑ์ บริจาคห้องพิเศษ

28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.ห้างทองมณีภัณฑ์ โดยคุณวงศ์รัตน์ คุณเจริญศรี สิทธิคุณ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวรางคณา เพ็ชรประพันธ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. คุณวรางคณา เพ็ชรประพันธ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ราคา 15,500 บาท แก่หน่วยงานผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมี นายแพทย์อดิเดียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

“รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปรัชญ์ โฆสรัสวดี อายุรแพทย์ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านกิจการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ในหัวข้อ “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน” เพื่อร่วมรณรงค์การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และให้ความรู้แก่วัยรุ่น และ เยาวชน เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. คุณอรอนงค์ ชาญณรงค์ บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.  บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด โดยคุณกิจจา คุณอรพินธุ์ ตรีสิริเกษม  ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด

  อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ๑. Infusion pump Calibrator ๒. Blood pressure Simulator ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
29/04/2559
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
26/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ ๕๘% จำนวนประมาณ ๑,๐๖๐ ชุด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/04/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๑๕๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
12/04/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
11/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๘๐ กล่อง (๙๖ test/กล่อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
08/04/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัวกรองเลือด รุ่น Low Flux จำนวนประมาณ ๔,๑๐๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
08/04/2559
ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้อ Monitor เครื่องเฝ้าระวังที่ประกอบด้วย EKG, Oxygen sat, NIBP, IBP, CVP, BIS, ETCO2, temp, NMT (อย่างน้อย 8 waveforms) จำนวน 4 เครื่อง
08/04/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
30/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/03/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
24/03/2559
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
08/03/2559
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย (Identification Test Card) จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/03/2559
ประกาศสอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
26/02/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/02/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
08/02/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

พญ.จิรสุดา เผือกคง หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการฯสุข และ นพ.ดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลปัตตานี ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

การทำลายวัคซีนโปลิโอ แบบหยอด ชนิด ๓ สายพันธ์

นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการทำลายวัคซีนโปลิโอ แบบหยอด ชนิด ๓ สายพันธ์ (Trivalent OPV )จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เตาเผาขยะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

๖๓ ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีคู่เมืองคนดี

นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และรับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องพิเศษ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในงาน ๖๓ ปี ใช้นามว่า "๖๓ ปี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คู่เมืองคนดี ยึดหลักวิสัยทัศน์ (vision)โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุ
[ อ่านต่อ ]

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมใจพร้อมกันประกอบพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการสัญจร โรคติดเชื้อในเด็ก

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการสัญจร โรคติดเชื้อในเด็ก ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยทีมวิทยากรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดขึ้นโดยทีมงาน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
[ อ่านต่อ ]