• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล และคุณกานต์สินี โอภาสรังสรรค์ บริจาคกล้องจุลทรรศน์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. คุณณัฏฐารมย์ เลิศสนเมธากุล และคุณกานต์สินี โอภาสรังสรรค์   บริจาคกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 57,000 บาท แก่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ 

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2558 เวลา 09.00 น คุณกำธร วังอุดม บริจาคเงิน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
28/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ทิศทางมุมมองภาพ ๓๐ องศา ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
27/05/2558
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงแบบหิ้วถือ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/05/2558
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๑๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2558
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ICD : Implantable Cardiovertor Defibrillator (Single Chamber) จำนวนประมาณ ๒๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2558
ประกาศร่าง TOR รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/05/2558
ประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด สีระดับสูง ๕ หัวตรวจ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP#
12/05/2558
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ Hand piece saw craniotome with perforator (ด้ามมอเตอร์ตัดเปิดกระโหลกศีรษะและกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงระบบไฟฟ้า) ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
06/05/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นประมาณ ๕๘% จำนวนประมาณ ๔๔๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
30/04/2558
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสำหรับเก็บถังก๊าซออกซิเจน ระบบก๊าซทางการแพทย์ (สุญญากาศ,ระบบอัดอากาศทางการแพทย์) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
30/04/2558
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีพิเศษ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/04/2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สถานพยาบาลลูกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
29/04/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
17/04/2558
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ จ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย สถานพยาบาลลูกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง
16/04/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
09/04/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
12/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/02/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
02/03/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ " สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรง
[ อ่านต่อ ]

ประชุมพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน กลุ่มการพยาบาล

พว.มุจลินทร์ บุญโอภาส รองผู้อำนวยการ กลุ่มภาระกิจ ด้านการพยาบาลเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เรื่องพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งผลงานเนื่องในงานตลาดนัดคุณภาพ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้บรรยายนโยบายการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธา
[ อ่านต่อ ]

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ๒๕๕๘ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ และมอบนโยบาย พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ อาทิ ข้อมุลทั่วไป การให้บริการ,การพัฒนาบุคลากร, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่า
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ

กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม จัดประชุมวิชาการ เรื่อง " Sharing Wound Care In Nursing "เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน แก่บุคลากรทางการพยาบาล ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

อบรมพัฒนาระบบบริการคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก

นพ. อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาระบบบริการคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ผู้ใหญ่และเด็ก โดยมี นพ.ปรัชญ์ โฆสรัสวดี,พญ.อรุณี กลิ่นกล่อม ,ภก.อัญชลี เนตรนพรัตน์,คุณจารุวรรณ พันธ์ประทุม พร้อมทีมงานรับผิดชอบงานเอดส์ในแม่เด็กทุกท่าน ร่วมจัดโครงการข
[ อ่านต่อ ]