• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศาล บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.  คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศา บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี  นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ  

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/02/2560
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์เจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวนประมาณ ๒๕๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/02/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสวนหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
10/02/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสวนหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
01/02/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอด LED ? T๘ (Tube) และโคมไฟฟ้า ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
31/01/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๒๐,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/01/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราาฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/01/2560
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/01/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
24/01/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๑๖๐ กล่อง (๙๖ test/กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
19/01/2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 10 อาคารและทางเดินเชื่อม ครั้งที่ 2
09/01/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
09/01/2560
ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 10 อาคาร และทางเดินเชื่อม ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
15/12/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
06/12/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน ๑๐ อาคาร และทางเดินเชื่อม จำนวน ๔๘ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2559
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th
01/11/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
17/10/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/09/2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน
22/09/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักแพทย์ จำนวน 16 รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
26/07/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันวิภาวดีรังสิตรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำโดย นางเจษฎา คำนวณศิลป์,นางสุภาวรรณ ชูแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิต รำลึก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมืองฯ และ ณ ลานพระรูปจำลองพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต โรงพยาบาลสมเด็จพ
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการโรคไตเด็กสัญจร ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโรคไตสัญจร ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

เตรียมความพร้อม Re-accreditation ตามมาตราฐาน HA

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อม Re-accreditation ตามมาตราฐาน HA นำคณะเจ้าหน้าที่โดย นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตราฐาน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประช
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรจากการทำงาน

นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เครือข่ายคลินิก เขตบริการภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ๔ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติการตอบโต้ เมื่อเกิดเหตุฉกเฉิน ใน รพ. ประจำปี ๒๕๕๙

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการบริหาร รพ.สฎ. ร่วมกับคณะทำงานป้องกันระงับอัคีภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จัดทำโครงการเตรียมความพร้อม ฯ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และซ้อมแผนกับ ERT ในวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ พร้อมมอบวุฒิบัตร
[ อ่านต่อ ]