ลงทะเบียน กำหนดการ หลักเกณ์การประกวดงานวิจัย รายละเอียดโครงการ
  • ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล“CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” ขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการส่งเสริมคนดีให้ปฏิบัติงาน โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก สามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางบริหารแก่บุคคลทั่วไปที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีนี้ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลให้เข้ารับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีการอย่างคับคั่ง งานนี้ต้องแสดงความยินดีกันหน่อย

  อ่านต่อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th/pacel/main.php
28/08/2557
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ 4,800 เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
27/08/2557
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Patient Monitoring ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
25/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
25/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้แสงรักษาทารกแรกเกิดแบบส่องบนและล่าง ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
20/08/2557
สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ๑๐๐๐ KVA หมายเลขเครื่อง ๑๗๒๔๐๑ ยี่ห้อ ELTA ดูได้ที่ www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ Scan ลายนิ้วมือ (Hardware Software) ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/08/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยึดใบมีดขนาดมาตรฐาน ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล และห้องออกกำลังกาย อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องหัตถการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
15/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้อง ICU หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ๑ อาคารผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft) จำนวนประมาณ ๘ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
15/08/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับยึดใบมีด Artroscope (Control unit)ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/08/2557
ประกาศจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตรวจสวนหัวใจ โดย แบตเตอรี่ของเครื่อง UPS โดยวิธีพิเศษ ดูได้ทีhttp://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/08/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจตรวจหาปริมาณ TSH (Thyrotropin) จำนวนประมาณ ๖๕ กล่อง (๒๐๐ test/กล่อง) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
14/08/2557
ประกวดราคาซื้อ โครงการครภัณฑ์การแพทย์ Central Monitor (๔-๖ จุด) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ https://www.gprocurement.go.th/http://www.srth.moph.go.th/
13/08/2557
ประกาศร่าง TOR วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๘๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/http://www.srth.moph.go.th/
07/08/2557
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
07/08/2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๕๙๖ เตียง (๘ ชั้น รวมชั้นใต้ดิน)
07/08/2557
ประกาศร่าง TOR เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm ดังไฟล์แนบ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
01/08/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และยืนยันผลด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เคลื่อนที่ จ. สุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการงานธนาคารเลือด วันที่ 22 สิงหาคม 2557

เยี่ยมติดตามเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานแพทย์แผนไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2557