• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทำบุญวันก่อตั้งโรงพยาบาลครบ 61 ปี

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้เปิดดำเนินการครบ 61 ปี โรงพยาบาล ในวันที่ 13 เมษายน โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ. บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และ ในช่วงบ่ายมีพิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริจาคอวัยวะ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบพวงหรีด แก่มารดา คุณยศกมล ไทยสว่าง อายุ 20 ปี เสียชีวิตด้วยสาเหตุอุบัติเหตุรถ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 หลังเสียชีวิตมารดาได้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายให้มีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ธนาคารกสิกรไทยบริจาคเงิน

วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. คุณพิจิต บัวเลิศ ผู้จัดการเขตการบริการและการขาย คุณเสาวณีย์ ภูมิจิตติ ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนธนาคารกรสิกรไทย นำเงินบริจาคจำนวน 1,020,000 บาท มอบให้แก่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์บุญทน ขอประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. มูลนิธิ บุญชัย – อรวรรณ พงษ์เภตรา บริจาคเงิน จำนวน 45,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง แก่ห้องตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก

เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2557) เป็นวันไตโลก กลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ไต กินอยู่อย่างไรไตแข็งแรง” ขึ้นโดยใช้ส่วนหย่อมหน้าอาคารผู้ป่วยนอก เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทั้งคัดกรองผู้ป่วย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก

  อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
04/04/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
31/03/2557
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องพยุงหัวใจ Intra - aortic balloon pump (IABP) ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
28/03/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวไม่สามารถลงระบบของกรมบัญชีกลางได้ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
27/03/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ VDO Conference พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
24/03/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร สถานพยาบาลลูกข่ายของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
20/03/2557
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการ จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
20/03/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
13/03/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องหัตถการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
10/03/2557
ประกาศ ประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.srth.moph.go.th
05/03/2557
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ดูรายละเอียด http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
20/03/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวนประมาณ 500 ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/หรือhttp://www.srth.moph.go.th
04/03/2557
ประกวดราคา โครงการซื้อ ระบบโทรศัพท์ VOIP (Hardware+Software) ดูได้ที่ https://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
28/02/2557
ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
26/02/2557
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส
21/02/2557
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 MA
20/02/2557
ประกาศ ประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th หรือwww.gprocurement.go.th
18/02/2557
ประกาศ ร่าง TOR ประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ https://www.gprocurement.go.th/http://www.srth.moph.go.th
18/02/2557
ประกาศจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์เครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีพิเศษ ระบบของกรมบัญชีกลางขัดข้อง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
17/02/2557
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร สถานพยาบาลลูกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
12/02/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการ

นำเสนองานวิชาการ

ประชุมวิชาการ

ศึกษาดูงาน 19 มีค.2557

ประชุมคณะกรรมการด่านหน้า