• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุจิตร์ แซ่ภู่ บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสุราษฎร์

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น.คุรสิจิตร์ แซ่ภู่ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่หน่วยไตเทียม และบริจาคเงิน 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนให้เลือดแก่หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรมหญิง โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

EXIM BANK บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา จำนวน 50 ชิ้น แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์หญิงพนิด อนันตเสรีวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานพร้อมคณะแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศาล บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.  คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศา บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี  นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ  

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๑๖๐ กล่อง (๙๖ test/กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
19/01/2560
ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๒๐,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/01/2560
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Fundus Camera
12/01/2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 10 อาคารและทางเดินเชื่อม ครั้งที่ 2
09/01/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
09/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
04/01/2560
ประกาศร่างประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2559
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/12/2559
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจและอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
27/12/2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเครื่องมือสแตนเลส
23/12/2559
ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 10 อาคาร และทางเดินเชื่อม ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
15/12/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
06/12/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน ๑๐ อาคาร และทางเดินเชื่อม จำนวน ๔๘ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2559
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th
01/11/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
17/10/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/09/2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน
22/09/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โครงการสร้างความผูกพันเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล นำโดย พญ.จิรสุดา เผือกคง จัดประชุมโครงการสร้างความผูกพันเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ในหัวข้อ ผลการวินิจฉัย สู่ การพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดจากผลวินิจฉัยองค์การ สู่การพัฒนา รพ. (Emo-meter) โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ ดร.จิรประภา อัครบวร,อ.จารุวรรณ ย
[ อ่านต่อ ]

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ ร. ๙

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดไตรธรรมมาราม วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]

อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการ,มอบรางวัลข้าราชการ,ลูกจ้างดีเด่นและทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อวยพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่พร้อมมอบรางวัลข้าราชการ,ลูกจ้างดีเด่นและมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙พร้อมกันนี้ นพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ในฐานะตัวแทนเจ้าหน้าที่กล่าวอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐แด่ผู้อำนวยการ และมอบของขวัญ จากกลุ่มงานต่าง ๆ
[ อ่านต่อ ]

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ ครั้งที่ ๗

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพ ของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ คร้งที่ ๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้
[ อ่านต่อ ]

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]