• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
26/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อVideo laryngoscope ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
25/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลี่อย ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
17/08/2558
สอบราคาซื้อตู้ดูดซับไอสารเคมีและกลิ่น ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/08/2558
ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
13/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องที่อาคารพัสดุด้านหลังชั้น ๒ เป็นห้องจัดซื้อและห้องควบคุมคลังเวชภัณฑ์พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตแบบ ๓ ถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Triple Blood Bag with CPD-A๑ ๔๕๐ CC) จำนวนประมาณ ๘,๔๐๐ ถุง ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูก ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ทิศทางมุมมองภาพ ๓๐ องศา ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๙๙๒ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/08/2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
10/08/2558
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
10/08/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินระบบบริการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ในพื้นที่

นพ.ปรัชญ์ โฆสรัสดิ์ กล่าวต้อนรับ พญ.กฤษณา ชุณหพงษ์พิพัฒน์และคณะ จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ในกิจกรรมทบทวนแนวปฎิบัติการผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับมาตรการยุติปัญหาด้วยชุดบริการ RRTTR วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เครือข่ายห้องปฏิบัติทางการแพทย์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ๔ อาคารโภชนาการ นำโดยคุณสุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพย
[ อ่านต่อ ]

ประเมินงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

พญ.ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ ๑๑ และทีมประเมิน ฯ ระดับเขต เพื่อเข้าประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยมีกลุ่มงานกุมารเวชกรรมและกลุ่มงานสูตินรีเวช ฝ่ายการพยาบาล ,
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คุณมรกต คงศรีปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(CCU)ปฏิบัติงานหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ บรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินในระยะเร่งด่วน ในการประชุมวิชาการพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สฎ. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

ศึกษาดูงาน

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะพยาบาล นำโดยคุณมุจลินทร์ บุญโอภาส หัวหน้าพยาบาล กล่าวต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ในโครงการเรียนรู้ สู่ วิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติตัวที่เหมา
[ อ่านต่อ ]