• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุชานนท์ เกิดเสวียด บริจาคเงิน 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณสุชานนท์ เกิดเสวียด บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หอผู้ป่วยไตเทียม โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

เด็กชายดรณ์ นิสภาธร และ เด็กชายยไวศ์ วงศ์ทวีทอง บริจาคเครื่องวัดความดัน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. เด็กชายดรณ์ นิสภาธร และ เด็กชายไวศ์ วงศ์ทวีทอง บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์จีรพล เหล็กเพชร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล“CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” ขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการส่งเสริมคนดีให้ปฏิบัติงาน โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก สามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางบริหารแก่บุคคลทั่วไปที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีนี้ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลให้เข้ารับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีการอย่างคับคั่ง งานนี้ต้องแสดงความยินดีกันหน่อย

  อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Central Monitor (4-6 จุด) ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
19/09/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th/
19/09/2557
ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
17/09/2557
ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
16/09/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th/
16/09/2557
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน (Hepa filter) สำหรับพื้นที่ 30 ตารางเมตร http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/09/2557
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน (Hepa filter) สำหรับพื้นที่ 16 ตารางเมตร http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/09/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนสำหรับลดแรงกดทับ ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/09/2557
ยูนิตทำฟัน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
10/09/2557
เครื่องติดตามสัญญาณชีพจรทารกในครรภ์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
08/09/2557
ประกาศจัดซื้อ จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
05/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจตรวจหาปริมาณ Free Thyroxine (FT๔) จำนวนประมาณ ๖๐ กล่อง (๒๐๐ test/กล่อง) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th และ http://www.srth.moph.go.th
04/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว ICD : Implantable Cardiovertor Defibrillator (Single Chamber) จำนวนประมาณ ๘ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th/
01/09/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ http://www.srth.moph.go.th/
29/08/2557
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th/pacel/main.php
28/08/2557
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ 4,800 เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP http://www.srth.moph.go.th
27/08/2557
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Patient Monitoring ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
25/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล และห้องออกกำลังกาย อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องหัตถการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
15/08/2557
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้อง ICU หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ๑ อาคารผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/08/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประเมินคลินิควัยรุ่น และการดำเนินงานเกี่ยวกับวัยรุ่นใน คป.สอ. เมืองฯ

อบรมและซ้อมแผนเตรียมรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ระหว่างวันที่ 3,6,8,9,15 กย.2557

มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ รุ่น ๑

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ "What 's New" ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๗

อบรม การพัฒนาคุณภาพบันได ขั้น 2 สู่ ขั้น 3 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557