• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

รณรงค์วันไตโลกและสัปดาห์การลดบริโภคเค็ม

        เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2558   เวลา 8.00 น – 12.00 น.  นายแพทย์อดิเกียรติ    เอี่ยมวรนิรันคร์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติเป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการ  “รวมพลัง   ลดโรคไต  ไม่กินเค็ม”  เนื่องในวันไตโลก   และสัปดาห์ลดเค็มประจำปี  2558  วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต   แก่ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว  และมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมุ้งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน   ตระหนักถึงภัยอันตรายของการบริโภคเค็ม   โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เช่น กิจกรรมการเต้นประกอบจังหวะ กิจกรรมการทายปริมาณโซเดี่ยม  ตอบคำถามโรคไต - โรคความดัน  เกมส์ จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมวิภาวดี  อาคารโภชนาการ   ชั้น  4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam) บรรจุอาหารทั่วไทย

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam) บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย อันตราย ภัยเงียบจากการใช้กล่องโฟมดังเอกสารที่แนบ

  อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
09/02/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ Hand piece saw craniotome with perforator (ด้ามมอเตอร์ตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงระบบไฟฟ้า) ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
24/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อHand piece saw craniotome with perforator (ด้ามมอเตอร์ตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกด้วยความเร็วสูงระบบไฟฟ้า) ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
24/03/2558
ประกวดราคา โครงการซื้อ เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/03/2558
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
13/03/2558
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัติโนมัติ (AED) พร้อมกระเป๋าสะพาย https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
13/03/2558
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัติโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
13/03/2558
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
13/03/2558
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
13/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
12/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/02/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
02/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
06/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/03/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ทันตกรรม) จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/03/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ดูได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
10/03/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber) ภายในตึก OPD และตึกประจักษ์ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
06/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมี ในเลือด จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
05/03/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูได้ที ่http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
03/03/2558
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Infusion pump ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
24/02/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ กล่าวเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(รู้จักความตายก่อนจะมาเยือน) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ,ชมรมจริยธรรมและกลุ่มงานการพยาบาล จุดประสงค์เพื่อพัฒนา
[ อ่านต่อ ]

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ ๑๑ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง เข้าฟังสรุปจากผู้นิเทศแต่ละคณะนำเสนอผลการตรวจ ฯ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาก
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานในสถานประกอบ ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม มี นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้นำทีม การประชุมครั้งนี้ให้ความรู้ด้านโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการ
[ อ่านต่อ ]

ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ กล่าวเปิด โครงการ "รวมพลัง ลดโรคไต ไม่กินเค็ม" เนื่องในวันไตโลก ให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป ว
[ อ่านต่อ ]

ผลงาน เรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ ๔

นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม นายแพทย์ด้านเวชกรรม ระดับเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภาระกิจบริการด้านปฐมภูมิ มอบรางวัลในการเล่าเรื่องเร้าพลัง ครั้งที่๔ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น๔ อาคารโภชนาการ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการตัดสิน ชนะเลิศ คุณปณัฐฑิกา เหล็กแท้ เรื่อง สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ รอง ๑ คุณมนัสย
[ อ่านต่อ ]