• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2560 

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกรองอากาศพร้อมเปลี่ยนไส้กรอง
22/08/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถ Emergency แบบ Fiber ด้วยวิธีตกลงราคา
22/08/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบความร้อนใช้อบพีไลท์ ชนิดควบคุมอุณหภูมิ
21/08/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
21/08/2560
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน (Hb typing) จำนวนประมาณ ๗ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
21/08/2560
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ด้วยวิธีตกลงราคา
21/08/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิค ด้วยวิธีตกลงราคา
21/08/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)
18/08/2560
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น
18/08/2560
ประกาศราคากลาง Omeprazole 20 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/08/2560
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวนประมาณ ๑๘,๑๐๐ ชิ้น
17/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
17/08/2560
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด/ส่องตรวจ ด้วยวิธีตกลงราคา
17/08/2560
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีตกลงราคา
16/08/2560
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ด้วยวิธีตกลงราคา
16/08/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Argon Laser
15/08/2560
ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง High Frequency Oscillatory Ventilator
11/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา entecavir 0.5 mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/08/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
11/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานราชการ
22/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานราชการ
22/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ครั้งที่1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
18/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (พนักงานราชการ)
11/08/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
01/05/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 5 ตำแหน่ง
28/02/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส







เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปี 2560
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประกันตน
เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพประกันสังคม : ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประกันตนรายการตรวจสุขภาพ
VDO การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 25 -27 พ.ย. 25
รูปงานวิ่งมาราธอน บรรยายกาศก่อนวิ่ง part1
รูปงานวิ่งมาราธอน ออกกำลังกายก่อนวิ่ง part2
รูปงานวิ่งมาราธอน ภาพแข่งขันวิ่ง part3
รูปงานวิ่งมาราธอน พิธีมอบรางวัล part4
เนื้อหาเรื่องการประชุมวิชาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2-4 พ.ค. 59 จ.สุราษฎร์ธานี
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุม

จัดทำรายงานความก้าวหน้า ตามข้อเสนอแนะ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

การประชุมวิชาการ

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เปิดการประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และการวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในเครือข่าย ๑๑ ในวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนส์ พลาซ่า อ. เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

ตรวจเยี่ยมงานอาหารปลอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ นพ. เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมงานอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]

พิธีสำคัญ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี,หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี,ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะทำงาน Service Plan สาขามะเร็ง ร่วมกับ กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานรังสี และกลุ่มการพยาบาล รพ.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม, การคัดกรอง และการรักษาในปัจจุบัน โดย นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ให้เกียรติกล่าวเปิด และ พญ
[ อ่านต่อ ]