• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ร้านขายยาเต็กอันตึ๊ง บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ร้านขายยาเต็กอันตึ๊ง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   โดยมี        นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณฝังพาสน์ คุณโสภา บุญเลี้ยง บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คุณฝังพาสน์ คุณโสภา บุญเลี้ยง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   โดยมี   นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอรุณ จารุกำจร บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. คุณอรุณ จารุกำจร บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

อ.วันชัย รวยอารี และคณะ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. อ.วันชัย รวยอารี และคณะ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า8,618,000 บาท เครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน 2 เครื่อง เครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ จำนวน 5 เครื่อง ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ เครื่องวัดออกซิเจนและความดัน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องส่องดูเส้นเลือดทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพกพาสำหรับเด็ก จำนวน 2 เครื่อง เครื่องจับสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง จัดสร้างห้องพิเศษ จำนวน 1 ห้อง  ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคใต้ตอนบน และให้บริการประชาชนทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ “โรคเมอร์ส” (Mers-Cov)

                วันนี้(19 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคเมอร์ส  ณ ห้องประชุมชัยบุรี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/07/2558
สอบราคาซื้อBipolar coaggulation with irrigator ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/07/2558
สอบราคาซื้อBipolar coaggulation with irrigator ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/07/2558
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมระดับเขต เเบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณด้วยเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ หรือ เงินบำรุงโรงพยาบาล
29/07/2558
ประกาศร่าง TOR Portable x-ray จำนวน 2 เครื่อง ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
28/07/2558
สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศชนิดเติมใต้น้ำ (ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
28/07/2558
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/07/2558
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/07/2558
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมเด็กชนิดมองเห็น ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
27/07/2558
สอบราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
27/07/2558
สอบราคาซื้อจอรับสัญญาณภาพกล้องส่องข้อเข่า ๒๖ นิ้ว ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
27/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
27/07/2558
สอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
22/07/2558
จ้าง ปรับปรุงห้องตรวจเด็ก OPD ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
21/07/2558
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์เพื่อผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้อง ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
20/07/2558
จ้าง ปรับปรุงอาคารสำหรับเก็บถังก๊าซออกซิเจน ระบบก๊าซทางการแพทย์ (สุญญากาศ,ระบบอัดอากาศทางการแพทย์) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/07/2558
จ้าง ปรับปรุงอาคารสำหรับเก็บถังก๊าซออกซิเจน ระบบก๊าซทางการแพทย์ (สุญญากาศ,ระบบอัดอากาศทางการแพทย์) ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
17/07/2558
สอบราคาซื้อ Video laryngoscope ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
15/07/2558
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
14/07/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การพระราชทานนาม

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระองค์ทรงพระราชทานนาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสราญรมย์ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
[ อ่านต่อ ]

ยินดีต้อนรับ

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบครัว สู่ ลุ่มน้ำตาปี เมืองคนดี ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
[ อ่านต่อ ]

มอบโลห์ข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบโลห์ข้าราชการดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑.อาสาสมัครที่ไปช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ๓ คน คือ นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ คุณทิพวรรณ ทองสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณกนกเนตร คชเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุข
[ อ่านต่อ ]

ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานคณะทำงานดำเนินการวางแผนกำลังคน เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน และ คุณสร
[ อ่านต่อ ]

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ วันชัย รวยอารี และคณะ บริจาค..อุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า ๘,๖๑๘,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณ
[ อ่านต่อ ]