• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

EXIM BANK บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา จำนวน 50 ชิ้น แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์หญิงพนิด อนันตเสรีวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานพร้อมคณะแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศาล บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.  คุณไพศาล คุณอุไรวรรณ พงศ์พันธุ์ไพศา บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.คุณเยาวภา ปฐมนุพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี  นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ  

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. คุณสุกิจ คุณซิ่วเค็ง เอี่ยมวรนิรันดร์ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่า ระบบจัดเก็บและรับส่งทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography)
08/12/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
06/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic
01/12/2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ) งบ 60 (เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า)
28/11/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า
25/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อม CPR และที่นอนกันแผลกดทับ
18/11/2559
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑)
16/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๒-๕)
16/11/2559
ประกาศสอบราคาซื้อ Fundus Camera ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
14/11/2559
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2558
10/11/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน ๑๐ อาคาร และทางเดินเชื่อม จำนวน ๔๘ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
08/11/2559
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th
01/11/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
17/10/2559
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 (เงินงบประมาณ)
12/10/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
29/09/2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์ เสาธง โรงรถ และป้อมยาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน ๑ งาน
22/09/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักแพทย์ จำนวน 16 รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th
26/07/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
25/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
18/05/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจหาสารอิเล็คโตรไลท์ ในเลือด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2559
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ ครั้งที่ ๗

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพ ของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ คร้งที่ ๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้
[ อ่านต่อ ]

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

WORLD COPD 2016

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ WORLD COPD 2016 "สหวิชาชีพร่วมใจ ต้านภัยโรคถุงลมโป่งพอง" ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พร้อมชมนิทรรศการ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

โครงการ เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นพ.พระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ จาก รามาธิบดี ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]