• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ประกวดราคา โครงการเช่า ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.srth.moph.go.th
21/10/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.srth.moph.go.th
20/10/2557
สอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารด้านหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา สถานพยาบาลลุกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
17/10/2557
สอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารด้านหลัง โรงพยาบาลส่
17/10/2557
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stent graft) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th
17/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล และห้องออกกำลังกาย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
10/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องหัตถการ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๑ ครั้งที่ ๒ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
10/10/2557
ประกาศยกเลิก ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber) ภายในตึก OPD และตึกประจักษ์ จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
10/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๔ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thและ http://www.srth.moph.go.th/
10/10/2557
ร่างเอกสารประกวดราค โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
07/10/2557
ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราวพักผู้ป่วยโรคตา จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
06/10/2557
ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส (Coronary artery bypass surgery set and Self Retaining Retractor) ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch#
06/10/2557
ประกาศร่าง TOR เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
01/10/2557
ประกวดราคาซื้อPatient Monitoring ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
01/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวีในกระแสเลือด (เอสไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๔,๘๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th http://www.srth.moph.go.th
30/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
26/09/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Central Monitor (4-6 จุด) ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
19/09/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี

วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรม เด็กดับไฟ ครั้ง ๔๘ ( Youny Firefighters)วันที่ ๑๘-๑๙ตุลาคม ๒๕๕๗

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางใหญ่ ม 1 ต.ลีเล็ด อ. พุนพิน วันที่ 19 ตค.2557

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗