• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาศ 1-2)


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก“อ้วนกลม ระทมไต อยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม” เน้นการป้องกันการเกิดโรคไตในเด็กและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2560

แพทย์หญิงธาริณี   ศรีพัฒน์พิริยกุล  อายุรแพทย์โรคไต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันไตโลก “อ้วนกลม ระทมไตอยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม”  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาลดบริโภคเค็ม จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก“อ้วนกลม ระทมไต อยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ  ประเด็นรณรงค์เน้นการลดความอ้วนป้องกันการเกิดโรคไตในเด็ก ประชาชนทั่วไป  เนื่องจากอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง และรณรงค์ลดการบริโภคเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงของประชาชน  เพราะสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตส่วนมากคือการบริโภคอาหารรสเค็ม อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง อาหารที่ใส่ผงชูรส ซึ่งพบมากในอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารซอง อาหารหมักดอง อาหารจานด่วน อาหารนอกบ้าน ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ โรคอื่นๆ ตามมา นอกจากนั้นยังมีการเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กเล็กๆที่ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบในโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น   จัดให้มีกิจกรรม การสาธิตอาหารลดเค็ม เลือกบริโภคลดโรคไต ออกกำลังกายลดอ้วน ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการโรคไต ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน   

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี บริจาคเงินจำนวน500,000 บาท  แสนเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ครอบครัวพานวัน บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ครอบครัวพานวัน โดยคุณสุดอน คุณเกรียงศักดิ์ เทพธัญญ์ คุณกวี คุณนัยนา พานวัน  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมกระตุ้นจังหวะหัวใจภายนอก
27/03/2560
เผยแพร่ ปรับปรุงร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/03/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา bortezomib ๓.๕ mg powder for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา sevoflurane liquid ๒๕๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2560
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา imatinib ๑๐๐ mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
24/03/2560
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยา Drager
23/03/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
22/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์เจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวนประมาณ ๒๕๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
20/03/2560
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตแบบ ๓ ถุง จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
20/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในลมหายใจออก(ETCO2)พร้อมอัตราหายใจและ(สายวัด ETCO2 แบบ Mainstream) ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Dermatome ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายเอกซเรย์ทางทันตกรรมพร้อมเก้าอี้ ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟขนาด 10 KVA ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
15/03/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตแบบ ๓ ถุง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
14/03/2560
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR Single Chamber Rate Responsive Pacemaker) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
13/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (เอชไอวีไวรัลโหลด) จำนวนประมาณ ๑๖๐ กล่อง (๙๖ test/กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/03/2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๑๑ ชุดที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/03/2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๑๑ ชุดที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/03/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสนับสนุนเครือข่ายปฐมภูมิ(PCA,DHS)อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเมืองเมืองสุราษฎร์ธานี (คบสอ.เมืองฯ)จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้นฐาน(CPR)ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น๔ อาคารโภชนาการ โดยผู้เข้าประชุมจากหน่วยปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพอำเมือง ๒๑ แห่ง
[ อ่านต่อ ]

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จากผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พยาบาล ๔ รุ่น,ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๔ รุ่น จัดโดยทีมงานป้องกันและควบการติดเชื้อในโรงพยาบาล
[ อ่านต่อ ]

ร่วมประชุมวิชาการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม หัวหน้าภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ"การพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์พึ่งได้"ของนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น 3 อาคารโภชนาการ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน

นางจันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ โดย นายแพทย์พสุวัฒน์ คงศีล ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ ซึ่งหน่วยบริการปรึกษาด้านสุขภาพเป
[ อ่านต่อ ]

เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรม

นพ. พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะบริหาร รพ. ให้การต้อนรับ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์,ภญ.วิชชุนี พิตรากูล จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)เนื่องในโอกาสเยี่ยมสำรวจกลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ
[ อ่านต่อ ]