• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาศ 1-2)


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก“อ้วนกลม ระทมไต อยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม” เน้นการป้องกันการเกิดโรคไตในเด็กและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2560

แพทย์หญิงธาริณี   ศรีพัฒน์พิริยกุล  อายุรแพทย์โรคไต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันไตโลก “อ้วนกลม ระทมไตอยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม”  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาลดบริโภคเค็ม จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก“อ้วนกลม ระทมไต อยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ  ประเด็นรณรงค์เน้นการลดความอ้วนป้องกันการเกิดโรคไตในเด็ก ประชาชนทั่วไป  เนื่องจากอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง และรณรงค์ลดการบริโภคเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงของประชาชน  เพราะสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตส่วนมากคือการบริโภคอาหารรสเค็ม อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง อาหารที่ใส่ผงชูรส ซึ่งพบมากในอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารซอง อาหารหมักดอง อาหารจานด่วน อาหารนอกบ้าน ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ โรคอื่นๆ ตามมา นอกจากนั้นยังมีการเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กเล็กๆที่ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบในโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น   จัดให้มีกิจกรรม การสาธิตอาหารลดเค็ม เลือกบริโภคลดโรคไต ออกกำลังกายลดอ้วน ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการโรคไต ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน   

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ครอบครัวพานวัน บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ครอบครัวพานวัน โดยคุณสุดอน คุณเกรียงศักดิ์ เทพธัญญ์ คุณกวี คุณนัยนา พานวัน  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

วาตะศิลป์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. วาตะศิลป์ กรุ๊ป โดยคุณเมธี วาตะศิริกุล  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถุงบบรจุโลหิตแบบ ๓ ถุง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2560
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แถบตรวจ urine microalbumin จำนวน ๑๐๐ กล่อง (๓๐แถบ/กล่อง) โดยวิธีตกลงราคา
19/04/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสวนหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
19/04/2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ (รายการที่ 3,8,10,11)
18/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ (รายการที่ 1-2,4-7,9,12-14)
18/04/2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้เย็น (Cryotherapy)
11/04/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยข้างเตียง ด้วยวิธีตกลงราคา
04/04/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตสูญญากาศ ด้วยวิธีตกลงราคา
29/03/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวนประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ดวง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
28/03/2560
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมกระตุ้นจังหวะหัวใจภายนอก
27/03/2560
เผยแพร่ ปรับปรุงร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
27/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
24/03/2560
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดมยา Drager
23/03/2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว ครั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
22/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในลมหายใจออก(ETCO2)พร้อมอัตราหายใจและ(สายวัด ETCO2 แบบ Mainstream) ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Dermatome ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายเอกซเรย์ทางทันตกรรมพร้อมเก้าอี้ ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟขนาด 10 KVA ด้วยวิธีตกลงราคา
16/03/2560
ประกาศราคากลางอุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองเพื่อช่วยผ่าตัด (Halo-retractor)
08/03/2560
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองเพื่อช่วยผ่าตัด (Halo-retractor)
08/03/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง"การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายประคับประคอง"ในเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑ โดยศูนย์ธารทิพย์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี วันที่
[ อ่านต่อ ]

งานแถลงข่าว "ทอดผ้าป่าสามัคคี"

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเปิดแถลงข่าวทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัด,ห้องไอซียู และห้องไตเทียม วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ ๒๐๑๖ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นำทีมงานโดยแพทย์หญิงนพวรรณ พงศ์โสภา นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมใจจัดรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ไทย
[ อ่านต่อ ]

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการพร้อมคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมใจร่วมล้างส้วม รับวันสงกรานต์ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]