• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
การจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตสูญญากาศ ยี่ห้อ Mil?s รุ่น EVISA E๕๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒ รพ.สฎ.๖๕๑๕-๐๓๔-๐๐๑๑ โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/http://www.gprocurement.go.th
26/11/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th
25/11/2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ๑. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๓ เครื่อง ๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
24/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th/
24/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Central Monitor (4-6 จุด) ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
04/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชุดผ่าตัดหัวใจแบบเปิดพร้อมผ่าตัดบายพาส ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ Patient Monitoring ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/11/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการทำคลอดแบบใช้ไฟฟ้า ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
19/11/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Patient Monitor) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/11/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา - งานวิจัย พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/11/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจจอประสาทตาทางตรงแบบดิจิตอล ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
14/11/2557
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ http://www.srth.moph.go.th
11/11/2557
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ๑. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน ๓ เครื่อง ๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๔ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57115024809) ดูได้ที่ http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
04/11/2557
ประกวดราคา โครงการจ้าง ก่อสร้างอาคารชั่วคราวพักผู้ป่วยโรคตา จำนวน ๑ หลัง ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
03/11/2557
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Armดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
03/11/2557
ประกวดราคา โครงการเช่า ระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography) ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
29/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.srth.moph.go.th
20/10/2557
สอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารด้านหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา สถานพยาบาลลุกข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
17/10/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เพื่อสร้างสุขภาพ

ร่วมเสวนาแนวทางระดมทุนโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ศึกษาดูงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557