• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 11 เยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 11 ให้เกียรติเยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี(25 พฤศจิกายน 2558) และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรวมถึงเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในโรงพยาบาลให้การต้อนรับ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงเรียนจอย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. คุณกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอย คณะผู้ปกครอง ครู และนักเรียน มอบเงิน จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท  เพื่อสร้างห้องพิเศษ  และคุณอรพรรณ หวังตระกูล บริจาคเงิน 500,000 บาท สร้างห้องพิเศษ รวมเป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ต เจ เจตริน  23 ปี โรงเรียนจอย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558  ที่เซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวิชัย วงศ์ทวีทอง คุณลักขณา เคียนบุ้น

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. คุณวิชัย วงศ์ทวีทองคุณลักขณา เคียนบุ้นบริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสบทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี     นายแพทย์อดิเกียรติเอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้านขายยาเต็กอันตึ๊ง บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ร้านขายยาเต็กอันตึ๊ง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   โดยมี        นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณฝังพาสน์ คุณโสภา บุญเลี้ยง บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คุณฝังพาสน์ คุณโสภา บุญเลี้ยง บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   โดยมี   นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๕๐๐ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
26/11/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR ; Single Chamber Rate Responsive Pacemaker) จำนวนประมาณ ๘๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
24/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
24/11/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๑,๔๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23/11/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
20/11/2558
ประกาศผูชนะการเสนอราคาด้วยวิธี (e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
18/11/2558
ประกาศสอบราคาซื้อยา oxaliplatin 50 mg/10 mL, injection
18/11/2558
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๐ เครื่อง ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
13/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
11/11/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด น้ำยาตรวจตรวจหาปริมาณ Free Thyroxine (FT๔) จำนวนประมาณ ๘๑ กล่อง (๒๐๐ test/กล่อง) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
10/11/2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรอความถี่สูง หัวกรอกากเพชร (Rotablator) ดูได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
09/11/2558
ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Portable x-ray จำนวน ๒ เครื่อง ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
06/11/2558
ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งเดินสายเมนไฟฟ้าจ่ายอาคารผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
04/11/2558
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องตรวจเด็ก OPD ดูได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
01/10/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
28/08/2558
จ้าง ปรับปรุงห้องตรวจเด็ก OPD ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/07/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
09/07/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์แอนติบอดีและแอนติเจนของไวรัสเอดส์ จำนวนประมาณ ๒๑,๒๐๐ test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
12/03/2558
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th
11/03/2558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมี ในเลือด จำนวน ๕ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
05/03/2558
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการ"วันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก" Word COPD 2015 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดประชุมวิชาการ "วันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก" Word COPD 2015 ชมนิทรรศการ,บริการตรวจวัดความดันโลหิต,วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนของเลือดที่ปลายนิ้ว,ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด,การเลิกบุหรี่,แนะนำการพ่นยา ,กายภาพบำบัด พร้อมรับของที่ระลึก การนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมว
[ อ่านต่อ ]

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี

คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ไปดำรงต่ำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
[ อ่านต่อ ]

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับข้าราชการใหม่

นายนริศ มอบนริทร์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ แนะนำการทำทะเบียนแฟ้มประวัติ แก่ข้าราชการใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วยต่ำแหน่ง ๆ ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,เภสัชกรรม,แพทย์แผนไทย จำนวน ๓๒ คน ณ ห้องประชุมชัยบุรี ชั้น ๓ อาคารโภชนาการ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
[ อ่านต่อ ]

วิชาการประจำปี ๒๕๒๘ " HOW to Approach 2015"

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิด การประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ"How to Approach 2015" เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ระหว่าง วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๔ อาคาร
[ อ่านต่อ ]

โครงการพัฒนาระบบคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียน 8 พ.ย.58

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการโครงการพัฒนาระบบคัดกรองสายตาในเด็กนักเรียนชั้นประถมและก่อนวัยเรียนโดยคุณครูประจำชั้น เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ณ.ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนพ. ดามพ์ มุกด์มณี กล่าวคำรายงานและนพ.ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
[ อ่านต่อ ]