• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ

คู่มือการดูแลผู้ป่วย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ได้รับการใช้บอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบชนิดปฐมภูมิ (Primary Pereutaneous Coronary Intervention)     เอกสารตามแนบไฟล์

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาศ 1-2)


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก“อ้วนกลม ระทมไต อยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม” เน้นการป้องกันการเกิดโรคไตในเด็กและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-10 มีนาคม 2560

แพทย์หญิงธาริณี   ศรีพัฒน์พิริยกุล  อายุรแพทย์โรคไต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันไตโลก “อ้วนกลม ระทมไตอยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม”  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาลดบริโภคเค็ม จัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก“อ้วนกลม ระทมไต อยู่อย่างไรไม่ให้ไตเสื่อม” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ  ประเด็นรณรงค์เน้นการลดความอ้วนป้องกันการเกิดโรคไตในเด็ก ประชาชนทั่วไป  เนื่องจากอ้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง และรณรงค์ลดการบริโภคเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงของประชาชน  เพราะสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตส่วนมากคือการบริโภคอาหารรสเค็ม อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง อาหารที่ใส่ผงชูรส ซึ่งพบมากในอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารซอง อาหารหมักดอง อาหารจานด่วน อาหารนอกบ้าน ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ โรคอื่นๆ ตามมา นอกจากนั้นยังมีการเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กเล็กๆที่ชอบรับประทานขนมกรุบกรอบในโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารมากขึ้น   จัดให้มีกิจกรรม การสาธิตอาหารลดเค็ม เลือกบริโภคลดโรคไต ออกกำลังกายลดอ้วน ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดบอร์ดนิทรรศการโรคไต ฯลฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน   

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ครอบครัวพานวัน บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ครอบครัวพานวัน โดยคุณสุดอน คุณเกรียงศักดิ์ เทพธัญญ์ คุณกวี คุณนัยนา พานวัน  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

วาตะศิลป์ บริจาคห้องพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. วาตะศิลป์ กรุ๊ป โดยคุณเมธี วาตะศิริกุล  บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท  เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Dose calibrator QC sources (สารรังสีมาตรฐาน สำหรับสอบเทียบ เครื่องวัดปริมาณรังสี) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา
23/05/2560
ประกาศราคากลาง Amlodipine 5 mg โดยวิธีกรณีพิเศษ
23/05/2560
ประกาศราคากลาง OSELTAMIVIR PHOSPHATE 75 MG (TAMIFLU) ซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ
23/05/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR Single Chamber Rate Responsive Pacemaker, MRI Compatible) (ชนิดผ่านการตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
22/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ Hypo-Hyperthermia
19/05/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกชิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (HHHFNC) ด้วยวิธีตกลงราคา
18/05/2560
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Double photo ด้วยวิธีตกลงราคา
18/05/2560
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg tablet โดยวิธีตกลงราคา
17/05/2560
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
17/05/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งาน
15/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมกระตุ้นจังหวะหัวใจภายนอก
11/05/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย จำนวน 1 หลัง ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
09/05/2560
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน
09/05/2560
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR Single Chamber Rate Responsive Pacemaker, MRI Compatible) (ชนิดผ่านการตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (VVIR Single Chamber Rate Responsive Pacemaker) จำนวนประมาณ ๓๐ ชุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
04/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
02/05/2560
ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/2560
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๒๓ ชุด (๓๐๐ test/ชุด) ดูรายละเอียดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jspและ http://www.srth.moph.go.th
25/04/2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ (รายการที่ 3,8,10,11)
18/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ (รายการที่ 1-2,4-7,9,12-14)
18/04/2560
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันอาภากร"ประจำปี ๒๕๖๐"

คุณเพียงใจ นวลหนู หัวหน้าพยาบาล และคณะ ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]

สายธารแห่งน้ำใจ ต่อลมหายใจและชีวิต

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
[ อ่านต่อ ]

ประชุมวิชาการ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง"การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายประคับประคอง"ในเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑ โดยศูนย์ธารทิพย์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี วันที่
[ อ่านต่อ ]

งานแถลงข่าว "ทอดผ้าป่าสามัคคี"

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเปิดแถลงข่าวทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัด,ห้องไอซียู และห้องไตเทียม วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิภาวดี
[ อ่านต่อ ]

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ ๒๐๑๖ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นำทีมงานโดยแพทย์หญิงนพวรรณ พงศ์โสภา นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
[ อ่านต่อ ]